Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Antiplagiátorský softvér: Nasadiť na ťažké prípady!

Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
18. 11. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Už sme si zvykli na to, že najčastejšie pred voľbami sa na verejnosť dostanú tie najpikantnejšie informácie o politikoch. Napríklad také zvukové nahrávky. No nie vždy to musí byť neupravený originál. Ale ako to zistiť ? Tak páni politici a teraz dobre pozerajte nasledujúcu reportáž a dozviete sa to.

Nemecký Fraunhoferov inštitút prichádza s novými možnosťami ako rozoznať v audio nahrávke plagiátorstvo, prípadne rôzne druhy manipulácie so zvukovou stopou. Oba prípady sa totiž na verejnosti celkom často objavujú a diskutuje sa o nich. Výsledkom práce vývojárov je teda najskôr akýsi digitálny hudobný analyzátor, ktorý dokáže odhaliť aj ukradnutý hudobný motív.

"Je to softvér, ktorý pomôže zistiť, či jeden hudobník neukradol druhému časť hudby a nepoužil ju. Venujeme sa pritom dvom prístupom. Pri prvom kontrolujeme zvukovú vzorku, teda či je originálna časť zvuku použitá v nejakej časti inej pesničky, no a v druhom prístupe kontrolujeme plagiátorstvo samotného hudobného motívu, teda aj jeho použitie s inými hudobnými nástrojmi ako sú v origináli," vysvetľuje Christian Dittmar, Fraunhofer IDMT. 

V oboch prípadoch ide o rozpoznávanie hudobných vzorcov. Takže sa hľadajú podobné časti v origináli a porovnávajú sa s druhou, podozrivou skladbou. Vyvinutý hudobný algoritmus pritom prekukne aj zmeny, ktoré sa aplikovali do originálnej časti. "Zistí aj to, ak sa v novej skladbe pôvodný originál zrýchli alebo spomalí. Dokonca odhalí aj posun v oktáve. Rovnako dokáže vystopovať ak sa do pôvodného hudobného motívu pridajú nové hudobné elementy." 

To, čo používateľ potrebuje na celý proces je samotný rozpoznávací softvér a ďalej už len originálnu skladbu a jej prípadnú kópiu. Keď softvér narazí na podozrivé rovnaké časti piesní, túto časť vyberie a pokúsi sa ju očistiť. Napríklad od pridaných nástrojov, či doplnených motívov. Ostatok potom porovná s pôvodnou verziou. "Tento softvér síce nebude najdôležitejším dôkazom pri súdnych pojednávaniach, no muzikológovia, ktorí majú na starosti sporné analýzy, ho môžu použiť, aby si týmto spôsobom originál s plagiátom vypočuli a porovnali ich.

Ďalší softvér z dielne Faunhoferovho inštitútu zasa rozpozná, či bola daná zvuková nahrávka nejakým spôsobom upravovaná. Spraviť si digitálnu audio nahrávku, povedzme politikovho prejavu, nie je v dnešnej dobe žiaden problém. A keď už kvalitnú nahrávku máme, potom s ňou vieme ľahko manipulovať a meniť jej zmysel. S takýmito nekalými praktikami sa stretli práve ľudia v politike. "Vyvinuli sme tri detektory, ktoré vyhľadávajú určité body v materiály. Vedia rozpoznať strihy a akékoľvek presuny, či vymazania častí nahrávky... Jedným z nich je inverzný dekodér, ktorý je založený na odhaľovaní zmien vplyvom porušenia takzvanej siete zvukových snímok, ktorá sa nachádza aj v nahrávkach s kodekom mp3 či AAC." 

To sú totiž najčastejšie audio formáty, ktoré sa využívajú pri nahrávaní, aj medzi bežnými ľuďmi. Ak teda chce niekto meniť nahrávku, zvukový softvér ju musí najskôr dekomprimovať. Až potom ju môže používateľ meniť a keď chce všetko uložiť, softvér nahrávku opäť skomprimuje do súboru s pôvodným kodekom. Sieť zvukových snímok je však už touto editáciou narušená a Fraunhoferácky softvér to odhalí. "Stopy po zásahu vplyvom narušenia siete v súbore zostanú. Táto sieť by totiž mala byť neporušená. No ak je v nej určitý nečakaný skok, potom je to pre softvér indikátor toho, že niečo nie je v poriadku."

Nový softvér by mohol byť silným nástrojom aj pre novinárov, či políciu. Mohol by totiž pomôcť vniesť do sporov o čistote nahrávky politických prejavov trochu viac svetla. A možno budú potom viacerí prekvapení z toho, čo všetko z pôvodnej nahrávky zmizlo.