Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Čo sa ukrývalo pod Picassom?

Čo sa ukrývalo pod Picassom?
Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
19. 6. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

V minulosti sa vedcom už viackrát podarilo objaviť pod pôvodnými maľbami známych autorov buď celkom iné maľby, alebo nejaký detail, ktorý na vrchnej, viditeľnej vrstve chýbal. Z času na čas poskytnú na vedecké účely múzeá a galérie svoje preslávené kúsky. Takýmto spôsobom sa našlo hneď niekoľko zaujímavostí.

Okrem maľovania obrazov či fresiek však bolo samotnou disciplínou i konzervovanie umeleckých diel. Vyžadovalo si obrovské vedomosti najmä z oblasti chémie. V dnešnej dobe sa používa pri analýzach zakonzervovaných diela najmä infračervené zobrazenie a röntgenové lúče. Na zistenie, či ide o maľbu spred roku 1945 alebo až po ňom sa zase plátno podrobí testu na dva rádioaktívne izotopy. Tie sú totiž spájané s výbuchom atómovej bomby v roku 1945. Na staršie diela sa využíva zase technológia Terahertzová spektroskopia.

Picasso Modrá izba
Pablo Picasso mal iba 19 rokov, keď vytvoril jedno zo svojich najznámejších diel Modrá izba. Je to maľba pochádzajúca z jeho „modrého obdobia“ a inšpirovala ho samovražda jeho blízkeho priateľa v roku 1901. Infračerveným skenovaním tohto obrazu a multi spektrálnou zobrazovacou technológiou sa však zistilo, že jeho prvotným zámerom s plátnom bolo niečo celkom iné. Pod maľbou sa nachádza totiž portrét muža, ktorého totožnosť ostáva neznáma.

Picasso 1901
Staršou zaujímavosťou je maľba zo 17.storočia od holandského maliara Hendricka van Anthonissena. Ten vo svojej maľbe po čase odstránil z pobrežia vyplavenú mŕtvu veľrybu. Reštaurátorka sa totiž pokúšala odoberať vrstvy laku, keď si vtom všimla jednu z málo viditeľných postáv stojacu na oceáne. Pomocou mikroskopu zistila, že osoba stojí na niečom celkom inom – na veľrybe, ktorá bola pôvodne súčasťou maľby. Predpokladá sa, že mŕtva veľryba mohla v tej dobe znížiť záujem o toto dielo.

Chýbajúca veľryba