Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Ako pomocou technológií vtiahnuť deti na školách do výučby cudzích jazykov?

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
11. 4. 2024
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

V čase globalizácie a digitálnych technológií sa už bez znalosti, aspoň jedného zo svetových jazykov, zrejme nepohneme. Aj preto je dôležitá ich výučba už od ranného veku. No pre niektoré deti môže byť učenie sa slovíčok z učebníc nezáživné, pre iné zasa náročné. Učitelia cudzích jazykov na školách by si však mohli prizvať na pomoc inovatívnu webovú aplikáciu WocaBee z dielne slovenských vývojárov. Tá totiž poskytne žiakom intuitívny a hravý spôsob rozširovania slovnej zásoby z viacerých jazykov. Aplikácia sa pritom už stala obľúbenou učebnou pomôckou nielen na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách Európskej únie.

Webová aplikácia WocaBee bola navrhnutá priamo pre školy a jej primárnym cieľom je to, aby pútavým spôsobom učila žiakov slovíčka a frázy z až 12-tich cudzích jazykov. A to aj vrátane ich výslovnosti. Pri zaujímavej aplikácii je pritom zaujímavé aj to ako sa dostala na svetlo sveta.

„Za vznikom aplikácie bola moja snaha o učenie sa slovíčok v Nemčine, v ktorých som sa chcel zlepšiť. Tak som vytvoril aplikáciu hlavne na slovíčka. A keďže sestra učí cudzí jazyk, prerobil som ju do toho formátu učiteľ – žiaci. A tak vznikla aplikácia, ktorá sa používa už v desiatich krajinách a žiaci sa učia slovnú zásobu cudzích jazykov hravou formou,“ hovorí Michal Ošvát, CEO, WocaBee.

WocaBee je takzvaný online nástroj vo forme responzívnej webovej aplikácie. Tá funguje na známom systéme klient - server a dá sa k nej pristupovať rovnako pohodlne z počítača, tabletu či smartfónu.

„Je to intuitívne. Zvládne to naozaj každý učiteľ, každej vekovej kategórie. A takisto aj pre žiakov nie je problém, čo sa týka obsluhovania alebo ovládania aplikácie. Po stránke bezpečnosti netreba mať žiadne obavy. Dáta sú kryptované alebo teda šifrované, a všetko je bezpečne uložené na serveri, ktorý je zabezpečený.“

Po prihlásení sa do aplikácie môže učiteľ zadávať žiakom ľubovoľnú slovnú zásobu z vybraného jazyka. K dispozícii má pritom množstvo učebníc a takzvané balíčky slovíčok, ktoré sa zaoberajú rôznymi témami.

„Úlohou žiaka je splniť ten balíček ešte pred termínom, ktorý stanoví učiteľ. Učiteľ tak vidí, či si ho splnil - nesplnil. A samotné precvičovanie už funguje pomocou vyše 10-tich metód, ktoré sa neustále obmieňajú. Raz to je z cudzieho, raz do cudzieho jazyka. WocaBee priraďuje automaticky obrázky, ktoré sa využijú potom pri tom precvičovaní a sú tam takisto zvukové metódy. Žiak si prehrá slovíčko, jeho úlohou je ho napísať. Takže je to naozaj také živé, dynamické, hravé,“ dodáva Michal Ošvát, CEO, WocaBee.

„S Wocabee je to jednoduchšie, lebo vidím, čo im zadávam. Vidím, či sa žiaci naozaj učia, vidím, kto sa učil. A tým, že tam žiaci môžu aj súťažiť, tak oni sami medzi sebou si dávajú nejaké výzvy a skúmajú, kto je lepší, komu sa viacej darí,“ dopĺňa Ivanka Chytrá, učiteľka angličtiny, ZŠ Na bielenisku, Pezinok.

Aplikácia s každým žiakom pracuje individuálne a automaticky sleduje, kde sa pri výučbe nachádza a ako mu to ide. Využíva k tomu vyhodnocovací modul, ktorý je založený na umelej inteligencii.

„Sleduje, kde žiak robí chyby a aké. A podľa toho dynamicky vyhodnocuje, akú mu dá precvičovaciu metódu, čo s ním má precvičiť viac, až kým to neovláda. A keď vyhodnotí, že už to ovláda, tak ide ďalej,“ vysvetľuje Michal Ošvát, CEO, WocaBee.

Učiteľ môže navyše, z jednotlivých balíčkov, zadávať nielen úlohy, ale môže spúšťať aj písomky. Tie mu potom aplikácia sama automaticky vyhodnotí. Výhodou je aj integrácia technológie rozpoznávania reči, vďaka ktorej môže aplikácia podporiť konverzáciu v cudzom jazyku.

„WocaBee overí pomocou mikrofónu výslovnosť žiaka. Za správnu ich odmení bodmi, čo prináša motiváciu, väčšie sebavedomie u žiakov, čo sa týka rozprávania v cudzom jazyku,“ dopĺňa Michal Ošvát, CEO, WocaBee.

Žiaci môžu súťažiť nielen so svojimi spolužiakmi, ale aj so žiakmi z iných škôl. Pridáva to ďalší motivačný prvok. K dispozícii sú aj rozličné hry, ktoré si môžu zahrať na začiatku alebo na konci hodiny. Aplikácia môže pritom pomôcť zlepšiť jazykové znalosti aj žiakom s poruchami učenia.

„Niektorí žiaci sa dokonca zlepšili v tom hodnotení aj o dva stupne školské. A na nich samých vidno, že slovíčkam lepšie rozumejú. Vedia ich aj napísať, čo v angličtine býva dosť problém,“ hovorí Ivanka Chytrá, učiteľka angličtiny, ZŠ Na bielenisku, Pezinok.

Inteligentnú digitálnu pomôcku na výučbu slovíčok a fráz si tak pochvaľujú mnohí učitelia a obľube sa teší aj medzi žiakmi.

„Z prieskumu medzi učiteľmi vyplynulo, že až 98% z nich potvrdilo, že naozaj aplikácia výrazne pomáha žiakom s učením slovnej zásoby,“ hovorí Michal Ošvát, CEO, WocaBee.

„Aplikáciu používam viac ako štyri mesiace a vidím na sebe zlepšenie,“ dodáva Adam Demovič, žiak, ZŠ Na bielenisku, Pezinok.

„Na aplikácii sa mi páči to, že tam učiteľka môže zadávať písomky. A keď sme na angličtine v informatike tak, že aj hry,“ dopĺňa Boris Brngál, žiak, ZŠ Na bielenisku, Pezinok.

Štandardná verzia aplikácie WocaBee je pritom vhodná pre deti od siedmych rokov, až po maturantov. Vývojári však vytvorili aj verziu pre deti v predškolskom veku, ktoré ešte nevedia čítať a písať.

„Tá funguje za pomoci obrázkov a zvukov. A je vhodná pre vekové kategórie od štyroch do siedmich rokov,“ uzatvára Michal Ošvát, CEO, WocaBee.

Webová aplikácia WocaBee pre výučbu slovíčok a fráz, z až 12-tich jazykov, sa vďaka použitým inteligentným technológiám, ako aj pútavému a hravému spôsobu podania, môže stať vhodným doplňujúcim nástrojom pre školy nielen na Slovensku. Inovatívne metódy by tak mohli pomôcť žiakom zvýšiť ich slovnú zásobu v danom jazyku. A to aj so správanou výslovnosťou.