Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Vedci vyvinuli nový spôsob výučby tanca vo virtuálnej realite

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
20. 5. 2024
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Fínski výskumníci z Univerzity hľadali lepšie spôsoby výučby tanečnej choreografie vo virtuálnej realite. Vyvinuli pritom novú techniku s názvom WAVE, ktorú je založená na predvídaní budúceho tanečného pohybu.

Predchádzajúce techniky sa vo veľkej miere spoliehali na predbežné skúšanie a zjednodušovanie.

„Vo virtuálnej realite je ťažké vizualizovať a komunikovať, ako by sa mal tanečník pohybovať. Ľudské telo je také viacrozmerné a je ťažké prijímať bohaté údaje v reálnom čase,“ hovorí profesor Perttu Hämäläinen.

Výskumníci začali experimentovaním s vizualizačnými technikami známymi z predchádzajúcich tanečných hier. Po niekoľkých prototypoch a fázach sa však rozhodli vyskúšať divácku „mexickú vlnu“, známu zo športových podujatí, na usmerňovanie tanca.

„Vlnovitý pohyb modelových tanečníkov umožňuje vopred vidieť, aký druh pohybu bude nasledovať. A pohyb nemusíte vopred nacvičovať,“ hovorí doktorand Markus Laattala.

Vo všeobecnosti človek nemôže sledovať novú choreografiu v reálnom čase kvôli oneskoreniu v ľudskom vnímaní motorickej kontroly. Na druhej strane, technika WAVE vyvinutá výskumníkmi je založená na predvídaní budúceho pohybu, napríklad otočky.

„Nikto ešte nevedel, ako viesť súvislý, plynulý pohyb, akým je súčasný tanec. V choreografii, ktorú sme realizovali, je vytváranie vlny komunikáciou, akýmsi mikrokánonom, v ktorom modelové tanečnice sledujú tú istú choreografiu s oneskorením zlomku sekundy,“ hovorí Hämäläinen.

Technika WAVE vyvinutá výskumníkmi z Univerzity Aalto je založená na predvídaní budúceho pohybu, napríklad otočky.

Na jednominútovom tanečnom teste sa zúčastnilo celkovo 36 ľudí, ktorí porovnávali novú vizualizáciu WAVE s tradičnou virtuálnou verziou, v ktorej bolo potrebné sledovať len jedného modelového tanečníka. Rozdiely medzi technikami boli jasné.

„Táto implementácia je vhodná prinajmenšom pre pomalé tanečné štýly. Tanečník môže jednoducho naskočiť a začať tancovať bez toho, aby sa musel vopred niečo učiť. Pri rýchlejších pohyboch však môže byť vizualizácia mätúca a je potrebný ďalší výskum a vývoj na prispôsobenie a otestovanie tohto prístupu pri viacerých tanečných štýloch,“ hovorí Hämäläinen.

Okrem virtuálnych tanečných hier môže byť nová technika použiteľná aj v hudobných videoklipoch, karaoke a tai chi.

„Pre používateľa by bolo optimálne, keby sa mohol rozhodnúť, ako umiestniť model tanečníkov spôsobom, ktorý mu vyhovuje. A ak by sa táto myšlienka posunula ďalej, niekoľko tanečníkov by si mohlo navzájom posielať pohyby v sociálnej virtuálnej realite. Mohol by to byť úplne nový spôsob spoločného tanca,“ hovorí Laattala.

„Virtuálny výkon tanečníka možno zlepšiť preháňaním, napríklad zvýšením flexibility, výšky skokov alebo pohybu bokov. To v nich môže vyvolať pocit, že sú zručnejší, než v skutočnosti sú, čo má podľa výskumov pozitívny vplyv na motiváciu k fyzickej aktivite,“ hovorí Hämäläinen.

Virtuálna tanečná hra bola vyvinutá pomocou súpravy na zachytávanie pohybu Magics Infrastructure, kde je model tanečníka oblečený v kostýme so senzormi. Tie sa použili na zaznamenanie tanečnej animácie. Video tanca vo virtuálnej realite si môžete pozrieť vo videu na začiatku článku alebo priamo TU.

Tanečnú hru WAVE si dokonca môžete stiahnuť pre VR zariadenia Meta Quest 2 a 3 z úložiska Github priamo tu: https://github.com/CarouselDancing/WAVE. Úložisko Github obsahuje aj otvorený zdrojový kód, ktorý môže ktokoľvek použiť na ďalší vývoj hry.