Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Little Lane: Aplikácie pre interaktívnu formu výučby detí na slovenských školách

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
26. 4. 2017
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Škola hrou - tak tento výrok učiteľa národov platí do slova a do písmena aj v prípade jednej novej, modernej zaujímavej vyučovacej metódy, pri ktorej hrajú hlavnú rolu technológie. To sa potom chodí tým deťom do školy. No a za touto detskou radosťou stoja slovenskí vývojári. Treba povedať, že takéto niečo sa udomácnilo aj na základnej škole v Pustých Úľanoch a tak sme sa boli na to osobne pozrieť.

Projekt Little Lane – tak to je nový pohľad na proces výučby pomocou technológií. Naštartoval pred niekoľkými rokmi ako jednoduchá digitálna hra pre malé deti, no v súčasnosti sa vyvinul do rozsiahleho systému edukačných aplikácií, ktoré slúžia školám ako interaktívna a pútavá pomôcka pri výučbe žiakov. Zároveň je aj jedným z riešení ako udržať pozornosť žiakov počas vyučovacej hodiny. Aplikácie sú pritom prispôsobené pre rôzne zariadenia a operačné systémy.

„To znamená, že my ich vieme vybuildovať alebo teda rozdistribuovať na každé zariadenie, ktoré je dostupné. Či je to Apple, či je to Android, či je PCčko, či je to iný operačný systém, Linux a tak ďalej,“ hovorí pán Peter Nižňanský, CEO, LittleLane.eu.

Žiaci tak môžu pracovať buď s počítačmi, alebo s tabletmi. Aby mal pritom učiteľ plnú kontrolu nad výučbou, je v jeho zariadení spustený takzvaný Class Room Management, ktorý by sa obrazne dal prirovnať k serveru a jednotlivé zariadenia žiakov k tenkým klientom. V tomto systéme sa spájajú všetky obrazové výstupy od pripojených zariadení žiakov v triede. Učiteľ potom ovláda edukačnú aplikáciu a jej obraz môže zrkadliť dokonca aj priamo na interaktívnu tabuľu.

„Učiteľ priamo interaguje so žiakom tým, že ho na interaktívnej tabuli vyvoláva, vie daný obraz pozastaviť všetkým ostatným žiakom. To znamená, že vyvolá priamo interakciu, priamy záujem práve na riešenie úlohy jedného žiaka. A ostatní žiaci dávajú pozor alebo sa zapájajú do riešenia danej úlohy práve toho vyvolaného žiaka.“

Aplikácie Little Lane sa inštalujú rovnako ako iné bežné aplikácie v tabletoch či počítačoch. Po ich nainštalovaní a zaškolení s nimi môže učiteľ pracovať a nemusí sa starať o žiadne ďalšie nastavenia. Výhodou je aj to, že vzájomná komunikácia medzi zariadeniami si nevyžaduje pripojenie k internetu.

„Na to aby mohli spolupracovať medzi sebou práve s Class Room Management systémom stačí iba vnútorná sieť. To znamená, že máte nakonfigurovaný router, ktorý je tu niekde v škole umiestnený. Všetky aplikácie sa pripájajú na tento jeden router, ktorý slúži ako vnútorná bezdrôtová sieť.“

Aplikácie Little Lane si našli svoje miesto aj na základnej škole v Pustých Úľanoch

Aplikácie Little Lane sú zaujímavo graficky spracované a u žiakov môžu vyvolať väčší záujem o daný predmet. Vývojári však nezaháľajú a súčasné portfólio bude dopĺňané o ďalšie a ďalšie aplikácie.

„Máme veľmi peknú angličtinu pre prvý stupeň, máme urobenú dopravnú výchovu, ktorá je formou 3D spracovaná, takisto pre prvý stupeň. Máme urobenú napríklad slovenčinu pre 3. ročník, matematiku pre 4. ročník. Vyvíjame napríklad chémiu, ktorá je v 3D spracovaní, takisto fyzika v 3D spracovaní, kde máme pokusy urobené formou 3D nielen animácií, ale priamo vy zasahujete do toho, ako ten pokus dopadne.“

Aplikácie sa samozrejme využívajú len ako pomôcka na vyučovacej hodine a dbá sa aj na to, aby žiaci nepracovali s tabletmi príliš dlho. Aplikácie pritom slúžia ako elektronická cvičebnica, kde je pre daný predmet pripravených množstvo cvičení.

„Program automaticky vyberie z tých 220 cvičení nejaké cvičenia a dá ich práve do pozornosti na to, aby ich vyskúšalo to dieťa. My takisto v tej aplikácii vieme urobiť alebo teda je urobené to, že si vyberieme tie cvičenia, že si otestujem, že chcem testovať toto, toto, toto. Zaklikneme si 10 cvičení a dáme ich takisto pustiť náhodným spôsobom. A takýmto spôsobom vieme otestovať práve to dané dieťa alebo tú danú triedu,“ dodáva pán Peter Nižňanský, CEO, LittleLane.eu.

Edukačné riešenie Little Lane bolo nasadené aj na základnej škole v Pustých Úľanoch, kde už majú s technológiami značné skúsenosti, keďže sa škola umiestňuje na svetových robotických súťažiach na popredných priečkach. A aj pedagógovia prijali systém ako šikovnú modernú pomôcku, ktorá spríjemní výučbu nielen žiakom ale aj im samým.

„Deti svojim tempom, svojim prirodzeným tempom. Ja ich môžem kontrolovať. Na obrazovke svojho tabletu vidím všetky deti, všetky tablety a môžem vstupovať do ich práce, môžem ich opraviť, môžem im poradiť, keď potrebujú. Každému samostatne zvlášť. Samotný program ich ohodnotí, či pracovali správne alebo nesprávne. Povzbudí ich, keď urobili niečo zle a robí to aj písomnou formou, ale aj slovnou,“ hovorí pani Renáta Bohunická, učiteľka, ZŠ Pusté Úľany.

Je dobré vidieť, že v dnešnej digitálnej dobe si moderné technológie hľadajú cestu aj do takých oblastí, akým je školstvo. Systém edukačných aplikácií Little Lane by sa teda pre viaceré školy na Slovensku mohol stať užitočným nástrojom v digitálnom vzdelávaní našich detí. Práve tie najmladšie generácie budú totiž v budúcnosti určovať smer technologického vývoja spoločnosti.