Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Majú ženy "kockaté hlavy"?

Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
8. 4. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Kockaté hlavy, alebo Kockáči - nie, nejde o hanlivý názov pre deti, ktorým „to viacej páli“ v škole, ale ide o názov projektu, v ktorom si prídu na svoje všetci mladí milovníci IT, kreativity a logiky. Riešia totiž rôzne úlohy. Z výsledkov pilotného projektu súťaže Kockaté hlavy však vzišli zaujímavé výsledky.

Nepotvrdili sa pomyselné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v rámci riešenia logických úloh. Dá sa teda povedať, že IT svet, ktorý doteraz poznáme skôr ako doménu mužov, je z tohto hľadiska otvorený aj pre ženy. Analyzovali sa výsledky 100 najlepších detí, ktoré postúpili v súťaži v 1.kole. V skupine „super talentovaných detí“, ktoré dokázali vyriešiť zadaný test do 30 minút bolo 15 detí, z toho 8 dievčat a 7 chlapcov. Najrýchlejšie z nich bolo pritom tiež dievča (25,01 minúty). V počte dosiahnutých správnych odpovedí viedlo takisto dievča (100%). V rámci prvého kola však zo 100 najlepších detí bolo 60 chlapcov a 40 dievčat.

Najväčším prekvapením je pre mňa dosiahnutý výsledok dievčat v pomyselnej skupine „super talentovaných detí“. Je paradoxné, že rýchlosť a logika sú vlastnosti, ktoré sa spájajú najmä s chlapcami, no pri našom testovaní nám dievčatá ukázali, že patrili medzi najrýchlejších úspešných riešiteľov. Je to pre mňa príjemné zistenie, ktoré poukazuje na fakt, že sa v IT odvetví môžu úspešne presadiť a uplatniť i dievčatá a ženy, pokiaľ ich záujem o túto oblasť pretrvá“, okomentovala výsledky 1. kola testovania Silvia Havrillová, tvorkyňa myšlienky a marketingová riaditeľka spoločnosti NESS Slovensko, a.s.

Pri analýze dát postupujúcich 100 detí, ktoré úspešne absolvovali 1. kola testovania projektu „Kockaté hlavy“, vyplynuli ďalšie zaujímavé zistenia. Anita Bernerová, členka odbornej komisie: „V prvom bloku otázok nášho testovania sme sa zamerali viac na logické myslenie. Pri počte 14 otázok zaradených do tohto bloku logiky sme zaznamenali veľmi vyrovnanú úspešnosť medzi chlapcami a dievčatami, kde dokonca v troch úlohách bol rozdiel v úspešnosti chlapcov a dievčat len jediné percento. V bloku testovania zameranom na psychologické otázky bol rozdiel medzi žiakmi výraznejší, dievčatá uspeli v priemere pri 59% otázok, zatiaľ čo chlapci dosiahli len 43% úspešnosť.“

Jedným z cieľov projektu je teda i udržať záujem dievčat o štúdium IT odborov. Stále tu totiž máme rezervy v popularite štúdia žien na IT odboroch.