Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

S Google Career Certificates získajú absolventi praktické digitálne zručnosti

S Google Career Certificates získajú absolventi praktické digitálne zručnosti
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
18. 3. 2021
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Pandémia koronavírusu rapídne zmenila to, akým spôsobom a z akého miesta vykonávajú ľudia svoju prácu. Takisto zmenila aj nároky na digitálne zručnosti, ktoré si zmenené pracovné podmienky vyžiadali. Spoločnosť Google sa preto rozhodla rozšíriť možnosti vzdelávania pre používateľov v Európe, vrátane Slovenska.

Nový vzdelávací program Google Career Certificates bude pre záujemcov dostupný prostredníctvom platformy Coursera.org. Google v regióne Európa, Stredný východ a Afrika navyše udelí celkovo až 100-tisíc štipendií. V Českej republike a na Slovensku ich bude distribuovať v spolupráci s neziskovou organizáciou Czechitas, pričom na Slovensku program podporí aj nezisková organizácia Aj Ty v IT.

„Career Certificates sú odpoveďou Googlu na globálny dopyt po nových zručnostiach, ktorý sa v poslednom roku výrazne zrýchlil. Po 5 rokoch digitálneho vzdelávania „Grow with Google“ spúšťame tento nový certifikačný program s jasným cieľom, pripraviť Slovákov na globálny trh práce,“ hovorí Rasťo Kulich, šéf slovenskej pobočky spoločnosti Google.

Intenzívny vzdelávací program Google Career Certificates sa spúšťa okrem ďalších krajín v tomto regióne aj na Slovensku. Online kurzy pomôžu záujemcom získať praktické profesijné zručnosti potrebné v rastúcich a žiadaných odboroch, ako sú IT podpora, projektový manažment, dátová analytika alebo UX dizajn. Kurzy prebiehajú prostredníctvom platformy Coursera.org a sú určené najmä tým záujemcom, ktorí sa chcú vzdelávať vlastným tempom alebo nemajú dostatočné finančné prostriedky potrebné ku klasickému štúdiu na vysokej škole. Absolvovanie kurzu nevyžaduje žiadne predošlé skúsenosti či vzdelanie v odbore a je možné ich dokončiť za menej ako 6 mesiacov. Kurz je následne zakončený udelením certifikátu.

Celkovo rozdelí spoločnosť Google medzi žiadateľov v Česku a na Slovensku 2 000 štipendií prostredníctvom neziskovej organizácie Czechitas, na Slovensku navyše s podporou Aj Ty v IT. V snahe pomôcť menej zvýhodneným skupinám sa pri distribúcií štipendií zamerá na ženy v pracovnom procese, vysokoškolské a stredoškolské študentky, čiastočne aj pedagogičky a pedagģov, s ktorými organizácia úzko spolupracuje v rámci IT vzdelávania na školách. Viac informácií o obsahu kurzov nájdu záujemcovia na stránke Grow with Google.

„Sme veľmi radi, že môžeme so spoločnosťou Google spolupracovať pri distribúcii štipendií Google Career Certificates na Slovensku. Vzdelávanie so zameraním na IT je oblasť, v ktorej sa už dlhodobo angažujeme a rozšírenie edukačných možností v nových IT odboroch bude prínosom pre našu komunitu, ktorá tak bude pokračovať v dobre naštartovanej ceste do sveta technológií,“ hovorí Petra Kotuliaková, riaditeľka neziskovej organizácie Aj Ty v IT.

Potreba nových zručností

 

Štúdia spoločností Google a McKinsey realizovaná ešte pred vypuknutím pandémie poukázala na potrebu dodatočných zručností. Z jej zistení napríklad vyplynulo, že viac ako 90 miliónov pracovníkov v Európe bude pravdepodobne musieť nadobudnúť nové zručnosti na svojej súčasnej pracovnej pozícii, takisto až 21 miliónov ľudí bude pravdepodobne musieť opustiť zamestnanie v oblastiach so znižujúcimi sa nárokmi na pracovnú silu ako poľnohospodárstvo či kamenný predaj. Úbytok pracovných miest sa podľa štúdie týka aj Slovenska, a to najmä v priemyselnej výrobe. Naopak sa bude zvyšovať záujem o pracovníkov v oblasti služieb. Súčasná globálna kríza však mnohé z predpovedaných trendov ešte viac urýchlila. Poradenská spoločnosť McKinsey odhaduje, že po pandémií bude musieť v Európe prejsť na nové pracovné miesta až o 25 % viac ľudí.

Kurzy programu Google Career Certificates

 

● IT podpora – tento kurz približuje všeobecne oblasť IT. Absolventi kurzu získajú poznatky o rôznych aspektoch IT, vrátane základov moderných sieťových technológií a protokolov, používania najrozšírenejších operačných systémov či správy systémov.

● Projektový manažment – kurz sa zameriava na základy tradičného projektového riadenia, no priblíži aj agilné projektové riadenie, keďže inovatívne techniky už prerástli vývoj softvéru a týkajú sa rôznych priemyselných odvetví a funkcií.

● Dátová analytika – kurz má pomôcť rozvinúť schopnosti efektívnej analýzy dát. Dátoví analytici vedia, ako sa pýtať tie správne otázky, ako pripraviť, spracovať a analyzovať dáta, na základe ktorých získajú potrebné poznatky na formuláciu odporúčaní, čo ďalej. Absolventi kurzu si budú prostredníctvom praktických zadaní a projektov rozvíjať zručnosti vo využívaní rôznych nástrojov a platforiem na analýzu dát.

● UX dizajn – UX dizajnéri sa zameriavajú na interakciu používateľov s produktmi, ako sú webové stránky, aplikácie a fyzické objekty. Absolventi kurzu sa zoznámia so svetom UX dizajnu prostredníctvom praktických cvičení vyvinutých spoločnosťou Google.

O iniciatíve Grow with Google - Pomáhame Slovensku rásť

 

Nové edukačné príležitosti sú súčasťou dlhodobej iniciatívy Grow with Google – Pomáhame Slovensku rásť zameranej na podporu slovenskej ekonomiky aj v čase pandémie. V januári tohto roku bola v rámci tejto iniciatívy spustená výzva Google.org Impact Challenge zameraná na podporu organizácií, ktoré svoju činnosť zameriavajú na znižovanie rozdielov v oblasti digitálnych zručností a podporu ekonomického rastu v regióne s ohľadom na inklúziu menšinových komunít. V minulom roku sa tiež slovenský Google v spolupráci s partnermi zaviazal pomôcť 50-tisíc slovenským podnikateľom a jednotlivcom lepšie využívať internet na rast podnikania, nájdenie práce či pre rozvoj kariéry. Od roku 2016 pomohla spoločnosť Google v spolupráci s partnermi viac ako 110-tisíc ľuďom a firmám v zlepšovaní ich digitálnych zručností.

(Zdroj: Tlačová správa Google)