Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Náustky na posun čeľuste sú pri liečbe spánkového apnoe menej invazívne, no rovnako účinné ako CPAP

Náustky na posun čeľuste sú pri liečbe spánkového apnoe menej invazívne, no rovnako účinné ako CPAP
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
18. 4. 2024
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Obštrukčné spánkové apnoe môže spôsobiť alebo prispieť k vysokému krvnému tlaku, takže nová štúdia skúmala, ktoré liečby spánkového apnoe – prístroj CPAP alebo chránič zubov, ktorý udržuje dýchacie cesty otvorené – boli účinnejšie pri znižovaní krvného tlaku.

Lieky sú prvou líniou liečby vysokého krvného tlaku, inak známeho ako hypertenzia. Obštrukčné spánkové apnoe (OSA), ktoré môže spôsobiť a / alebo zhoršiť hypertenziu, sa však považuje za nedostatočne diagnostikovaný a modifikovateľný rizikový faktor. Najčastejšia porucha dýchania hodnotená v spánku, OSA, je spôsobená kolapsom horných dýchacích ciest počas spánku, čo vedie k častým prerušeniam spánku až 30-krát za hodinu počas celej noci.

Na liečbu OSA sa často používa kontinuálny pozitívny tlak v dýchacích cestách (Continuous Positive Airway Pressure - CPAP) dodávaný cez tvárovú alebo nosovú masku. Alternatívnou liečbou je zariadenie na posun dolnej čeľuste alebo MAD (Mandibular Advancement Device). Podobne ako chránič proti uhryznutiu, MAD drží dolnú čeľusť (mandibulu) a jazyk dopredu, čím udržuje dýchacie cesty otvorené.

Oboje má pritom svoje klady a zápory. CPAP, aj keď je účinný, býva nepríjemný, takže je zle tolerovaný. MAD sú menej rušivé, ale štúdie ukázali, že sú horšie ako CPAP, pokiaľ ide o apnoe-hypopnoe index (AHI), teda koľkokrát sa úplne zastaví prúd vzduchu (apnoe) alebo čiastočne (hypopnoe) za hodinu počas spánku.

Výskumníci z Národnej univerzity v Singapure (NUS) a Univerzity v Sydney uskutočnili náhodnú kontrolovanú štúdiu na porovnanie účinnosti MAD a CPAP pri znižovaní hypertenzie u pacientov so stredne ťažkým až ťažkým OSA.

„Keď sa pozrieme na všetky dostupné dôkazy v celej literatúre, je stále rozumné povedať, že CPAP je prvolíniovou liečbou, kým nebudeme mať viac údajov o MAD,“ povedal Ronald Lee Chi-Hang, profesor medicíny na NUS a zodpovedajúci autor štúdie. „Avšak pre pacientov, ktorí nemôžu skutočne tolerovať alebo akceptovať používanie CPAP, by sme mali byť otvorenejší pri hľadaní alternatívnej liečby, ako je MAD, ktorá na základe našej štúdie mala numericky lepšie zníženie krvného tlaku u pacientov v porovnaní s CPAP.“

SomnoDent Flex, zariadenie na posun dolnej čeľuste (MAD) použité v štúdii. Zdroj: SomnoMed AU

Štúdia testovala, či nová liečba (MAD) nie je horšia ako zavedená liečba (CPAP). Výskumníci prijali 220 účastníkov so stredne ťažkým až ťažkým OSA a náhodne ich rozdelili do skupín s CPAP alebo MAD liečbou. Z účastníkov malo 44,5 % nadváhu a 49,5 % bolo obéznych. Najčastejšími vysokými kardiovaskulárnymi rizikovými faktormi boli ischemická choroba srdca (60,9 %) a diabetes (59,1 %), pričom 44,1 % účastníkov malo hypertenziu viac ako 10 rokov.

Na začiatku a po šesťmesačnom sledovaní sa obe skupiny podrobili 24-hodinovému ambulantnému monitorovaniu krvného tlaku, vyplnili dotazník o ospalosti a krvné testy na kardiovaskulárne markery. Obe zariadenia sledovali používanie. Primárnym výsledkom bol rozdiel v 24-hodinovom priemernom krvnom tlaku medzi východiskovým stavom a následným sledovaním.

MAD signifikantne znížilo 24-hodinový priemerný krvný tlak od východiskovej hodnoty do šesťmesačného sledovania, čo nebolo významné v skupine s CPAP. Pokles v skupine MAD bol v priemere o 1,64 mmHg väčší ako v skupine CPAP. V porovnaní so skupinou CPAP skupina MAD tiež vykazovala medzi skupinami väčšie zníženie všetkých ambulantných meraní krvného tlaku, najmä nočného, a viac účastníkov dosiahlo systolický krvný tlak (najvyššie číslo) pod 120 mmHg. Žiadny z účastníkov nezaznamenal symptomatický nízky krvný tlak alebo hypotenziu. Z týchto údajov výskumníci zistili, že použitie MAD nie je horšie ako použitie CPAP.

Výskumníci tiež sledovali rozdiely v priľnavosti medzi týmito dvoma zariadeniami. To znamená, ako dlho účastníci vydržali s pridelenou liečbou. Viac ako polovica (56,5 %) priradená k zariadeniu MAD ho používala v priemere šesť alebo viac hodín každú noc počas obdobia štúdie, zatiaľ čo 23,2 % používateľov s CPAP urobilo to isté.

„Pacienti MAD jednoducho používali zariadenie dlhšie,“ povedal Chi-Hang. „To by tiež mohlo vysvetliť, prečo zníženie krvného tlaku v noci, keď ho pacienti skutočne používajú, malo lepšie zníženie v skupine MAD.“

Ilustračné foto. Zdroj: Freepik

Dodržiavanie odporúčania Americkej akadémie spánkovej medicíny (AASM) týkajúceho sa štyroch alebo viac hodín používania počas najmenej 70 % celkovo nocí bolo medzi skupinami podobné, pričom toto odporúčanie spĺňalo 69,4 % v skupine MAD a 64,3 % v skupine CPAP. Obe skupiny mali zníženú dennú ospalosť a medzi skupinami neboli žiadne rozdiely v kardiovaskulárnych biomarkeroch.

„Ľudia by si mali uvedomiť, že viac ako 400 miliónov ľudí na celom svete má stredne ťažké až ťažké obštrukčné spánkové apnoe a je nedostatočne diagnostikované a môže byť faktorom, ktorý prispieva k ich vysokému krvnému tlaku,“ povedal Chi-Hang. „Najmä u pacientov, ktorých krvný tlak je ťažké kontrolovať alebo ktorí majú nadmernú dennú ospalosť, navštívte lekára a v prípade potreby sa liečte.“

Účastníci štúdie boli východoázijského pôvodu a 85,5 % z nich boli muži. Hoci etnickí Číňania tvoria približne 17,3 % svetovej populácie, je potrebný ďalší výskum na rôznorodejších populáciách, aby sa zistilo, či sú výsledky zovšeobecniteľné. Ďalej výskumníci poznamenávajú, že dodržiavanie mohlo byť vyššie, pretože štúdia bola vykonaná počas obmedzení pohybu súvisiacimi s pandémiou ochorenia COVID-19. Plánujú sa aj ďalšie štúdie na preskúmanie vplyvov zariadení na kogníciu.

Štúdia, ktorú financovalo singapurské ministerstvo zdravotníctva, bola publikovaná v Journal of the American College of Cardiology.