Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Netoxické analgetikum dáva nádej ľuďom trpiacim bolesťami nervov

Netoxické analgetikum dáva nádej ľuďom trpiacim bolesťami nervov
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
22. 5. 2024
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Nové perorálne analgetikum bez zdravotných rizík spojených s existujúcimi liekmi proti bolesti sa ukázalo ako bezpečné. Podľa vývojárov lieku by mohlo priniesť revolúciu v liečbe bolesti, najmä pre pacientov s ťažko liečiteľnými stavmi, ako je bolesť nervov.

Odhaduje sa, že bolesťou trpí 27,5 % ľudí na celom svete. Hoci môžu byť účinné, každé z existujúcich analgetík má svoje problémy. Paracetamol (napríklad Panadol) môže byť toxický pre pečeň a nesteroidné protizápalové lieky (Aspirín, Ibuprofén a iné) môžu poškodiť obličky a spôsobiť žalúdočné vredy. Opioidy sú pritom notoricky známe ako návykové a sú zodpovedné za vysoký počet úmrtí spôsobených predávkovaním.

Potom existujú stavy, pri ktorých môže byť liečba tradičnými analgetikami neúčinná. Jedným z príkladov je nervová bolesť alebo neuropatia, ďalším je chronická bolesť. Vedci zo spoločnosti South Rampart Pharma, odhodlaní objaviť nové analgetikum s potenciálom liečiť tieto ťažko liečiteľné stavy a vyhnúť sa zdravotným rizikám spojeným s klasickými analgetikami, vyvinuli liek SRP-001. Liek bol testovaný v prvej fáze klinických skúšok, pričom priniesol veľmi sľubné výsledky.

„Hľadanie inovatívnych riešení proti bolesti je veľmi dôležité, pretože akútna, chronická a neuropatická bolesť je veľmi rozšírená,“ povedal Hernan Bazan, spoluzakladateľ a generálny riaditeľ spoločnosti South Rampart a vedúci a zodpovedajúci autor štúdie. „Existujúce spôsoby liečby, ako sú opioidy, paracetamol a nesteroidné antiflogistiká, predstavujú pri nadmernom používaní riziko závislosti a toxicity.“

Pred vykonaním skúšok na ľuďoch výskumníci skúmali účinok lieku SRP-001 na zvieratách. Keď sa paracetamol v tele rozkladá, spôsobuje, že oblasť bolesti v mozgu produkuje AM404, vďaka ktorému mozgové bunky zadržiavajú prirodzene sa vyskytujúci kanabinoid anandamid znižujúci bolesť. U myší liek SRP-001 spôsobil, že mozog produkoval väčšie množstvo AM404 ako paracetamol. Skúmaním vplyvu lieku na expresiu génov v oblasti bolesti v mozgu bolo zistené, že oba lieky aktivovali rovnaké signálne dráhy a regulovali kľúčové gény súvisiace s bolesťou.

Problémom paracetamolu je, že pri jeho rozklade vzniká N-acetyl-p-benzochinón-imín, našťastie skrátene ako NAPQI, ktorý je vo vysokých dávkach toxický pre pečeň. Je to dôvod, prečo sa paracetamol musí užívať len podľa pokynov, a preto má úzke terapeutické okno. To znamená, že medzi terapeutickou dávkou a predávkovaním je tenká hranica. Paracetamol je totiž najčastejšou príčinou poškodenia pečene spôsobeného liekmi, pričom polovicu všetkých prípadov spôsobili ľudia neúmyselným predávkovaním.

V súčasnej štúdii sa u myší, ktorým sa podával SRP-001 v dávke ekvivalentnej toxickej dávke paracetamolu, neprejavili žiadne príznaky toxicity pečene. Zatiaľ čo 70 % myší, ktorým bola podaná toxická dávka paracetamolu, uhynuli, žiadna z myší, ktorým bola podaná ekvivalentná dávka SRP-001, neuhynula. Vedci zistili, že SRP-001 neviedol k produkcii NAPQI.

Pri testovaní reakcií myší a potkanov na bolesť po podaní SRP-001 vedci zistili, že vyvoláva analgetický účinok porovnateľný s paracetamolom pri akútnych a chronických bolestivých stavoch u mladých a starých zvierat. SRP-001 mal aj podobné vlastnosti znižujúce horúčku ako existujúci liek.

Výskumníci na svoje štúdie na ľuďoch nabrali 56 zdravých dobrovoľníkov vo veku 18 až 55 rokov. Boli náhodne rozdelení tak, aby dostávali buď perorálnu suspenziu SRP-001, alebo placebo. Komplexné testovanie životných funkcií účastníkov a laboratórnych výsledkov, vrátane funkcie obličiek a pečene, nepreukázalo žiadne abnormality. To dokazuje, že liek SRP-001 je bezpečný. Okrem toho neboli hlásené žiadne závažné nežiaduce účinky, čo znamená, že liek bol dobre tolerovaný. Zistilo sa, že polčas rozpadu lieku je až 10 hodín.

Keďže SRP-001 nie je NSAID, nehrozí riziko poškodenia obličiek alebo gastrointestinálneho traktu. A nie je to opioid, takže nemá potenciál zneužívania. Sľubné výsledky z tejto fázy 1 skúšania motivovali výskumníkov, aby pokračovali v hodnotení svojho nového lieku, najmä jeho schopnosti liečiť bolesť nervov.

„Vyzbrojení známymi mechanizmami zmierňovania bolesti v mozgu a presvedčivými údajmi z náhodných štúdií fázy 1 sa tešíme na to, že v druhej polovici roka 2024 postúpime s liekom SRP-001 do náhodných a kontrolovaných štúdií fázy 2 zameraných na akútnu a neuropatickú bolesť,“ povedal Bazan.

V októbri 2023 udelil americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) spoločnosti South Rampart Pharma označenie Fast-Track pre SRP-001 ako liek na liečbu akútnej bolesti. Toto označenie uľahčuje vývoj nových liečebných postupov určených na naplnenie neuspokojených medicínskych potrieb a urýchľuje proces posudzovania.

Štúdia bola nedávno uverejnená v magazíne Scientific Reports.