Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Nový liek na rakovinu pľúc má v testoch na ľuďoch „bezprecedentné“ výsledky

Nový liek na rakovinu pľúc má v testoch na ľuďoch „bezprecedentné“ výsledky
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
5. 6. 2024
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Rakovina pľúc je celosvetovo najčastejšou príčinou úmrtí súvisiacich s rakovinou. Štúdia nového protirakovinového lieku zistila, že päť rokov po liečbe je 60 % pacientov s veľmi častou formou ochorenia stále nažive a rakovina nepokročila.

Proteínová anaplastická lymfómová kináza (Anaplastic Lymphoma Kinase - ALK) pomáha kontrolovať rast buniek. Je vyrábaná génom ALK, ktorý môže byť preskupený niektorými druhmi rakoviny, vrátane nemalobunkového karcinómu pľúc (Non-Small Cell Lung Cancer - NSCLC), čo spôsobuje rast a šírenie rakoviny. Jeden z dvoch hlavných typov rakoviny pľúc (druhý je malobunkový karcinóm pľúc) NSCLC predstavuje približne 80 % až 85 % rakoviny pľúc, pričom ALK-pozitívne nádory sa vyskytujú v približne 3 % až 5 % týchto prípadov. ALK-pozitívny NSCLC je zvyčajne agresívnejší a pozorovaný u mladších ľudí s ľahkou alebo nefajčiarskou anamnézou.

Lorlatinib je ALK inhibítor tretej generácie, najnovší v triede liekov, ktoré sú štandardnou liečbou prvej línie pre pacientov s ALK-pozitívnym NSCLC. Nedávna medzinárodná klinická štúdia pod vedením Centra pre výskum rakoviny Petra MacCalluma v Melbourne v Austrálii hodnotila účinok lieku na dlhodobú progresiu ochorenia u pacientov s pokročilým ALK-pozitívnym NSCLC. Výsledky boli pozoruhodné.

„Podľa našich vedomostí sú tieto výsledky bezprecedentné,“ povedal profesor Ben Solomon, vedúci štúdie a zodpovedajúci autor.

V štúdii fázy III bolo 296 pacientov s predtým neliečeným, pokročilým ALK-pozitívnym NSCLC náhodne pridelených na liečbu buď lorlatinibom alebo krizotinibom, inhibítorom ALK prvej generácie predávaným ako Xalkori. Lorlatinib sa podáva ako tableta raz denne, zatiaľ čo krizotinib sa podáva dvakrát denne. Primárnym koncovým ukazovateľom štúdie bolo prežívanie bez progresie. Kľúčovým sekundárnym koncovým ukazovateľom bolo celkové prežívanie. Ďalším sekundárnym koncovým bodom bolo, či rakovina metastázovala do mozgu.

Päť rokov po liečbe bolo 60 % pacientov, ktorým bol podávaný lorlatinib, stále nažive bez známok progresie ochorenia, v porovnaní s 8 % pacientov užívajúcich krizotinib. Došlo tiež k 81 % zníženiu rizika progresie rakoviny alebo úmrtia a 94 % zníženiu progresie mozgových metastáz v porovnaní s krizotinibom.

Súčasná štúdia bola aktualizáciou sledovania po troch rokoch, ktorá ukázala podobné prežívanie bez progresie a mieru progresie mozgu.

„Táto aktualizovaná analýza ukazuje, že lorlatinib pomohol pacientom žiť dlhšie bez progresie ochorenia, pričom väčšina pacientov pociťovala trvalý prínos viac ako päť rokov, vrátane takmer všetkých pacientov s ochranou pred progresiou ochorenia v mozgu,“ povedal Solomon.

V súlade s údajmi z predchádzajúcich štúdií bol lorlatinib spojený s vyššou incidenciou nežiaducich účinkov ako krizotinib, 77 % oproti 57 %, väčšinou v dôsledku zvýšených krvných lipidov (cholesterol a triglyceridy). Avšak kardiovaskulárne nežiaduce udalosti boli medzi liečebnými skupinami podobné. Nežiaduce udalosti súvisiace s lorlatinibom boli zvládnuteľné znížením dávky bez ovplyvnenia účinnosti lieku. Miera prežitia bez progresie a čas do progresie mozgu boli podobné u pacientov, ktorých dávka bola znížená počas prvých 16 týždňov, a u tých, ktorí neužívali zníženú dávku.

Po piatich rokoch sledovania predstavujú zistenia štúdie najdlhšie údaje o prežití bez progresie, aké boli kedy hlásené pri akejkoľvek cielenej liečbe jedným liekom pri pokročilom NSCLC a vo všetkých metastatických solídnych rakovinových nádoroch.

„Tieto zlepšenia výsledkov pre pacientov s ALK-pozitívnym NSCLC predstavujú pozoruhodný pokrok v rakovine pľúc,“ dodal Solomon.

Výsledky štúdie boli prezentované na výročnom vedeckom stretnutí Americkej spoločnosti klinickej onkológie 2024 (ASCO) a súčasne publikované v Journal of Clinical Oncology.