Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Vojenská nemocnica v Ružomberku zaviedla inovatívny elektronický nemocničný systém

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
7. 6. 2016
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Aj vy ste takí nervózni v čakárni u lekára? Napríklad z toho, či ste niekde pri vašich vyšetreniach nezabudli nejaký papier od špecialistu, prípadne výsledok vyšetrenia? Tak takéto niečo už vôbec nemusí trápiť pacientov vojenskej nemocnice v Ružomberku. Prečo? To sa dozviete z našej reportáže.

Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok je nepochybne zaujímavým zdravotníckym zariadením aj preto, že v prvom rade sa pre ňu stal najdôležitejším pacient. Práve jemu podriadili aj vývoj a nasadenie inovatívneho informačného systému z dielne českej spoločnosti CompuGroup Medical. Ten priniesol prvé ovocie nielen samotným pacientom, ale aj nemocnici.

„Systém zjednodušuje generovanie a vykazovanie dávok voči zdravotným poisťovniam, čím Ústrednej vojenskej nemocnici klesla chybovosť. Momentálne máme najnižšiu chybovosť spomedzi nemocníc na Slovensku,“ vysvetľuje pani Petra Dišková, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok.

V nemocničnom systéme je tiež priamo integrovaný modul medikácie, ktorý cez čiarové kódy pomáha sestrám v dávkovaní liekov pacientom a zároveň sleduje interakcie medzi liečivami a pomáha na nich ušetriť.

„Vďaka tomu sme znížili skladové zásoby liekov o viac ako 40 percent. Inými slovami je tam absolútna kontrola spotreby liekov na pacienta, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, ako aj zdravotníckeho materiálu,“ dopĺňa pani Petra Dišková, Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok.

Moderný nemocničný systém pacientom výrazne skráti čas strávený na vyšetreniach. Po príchode do nemocnice sa pacient iba zaregistruje a je mu pridelený osobný čiarový kód s informáciami o jeho stave, ktoré prevezme ošetrujúci lekár.

„Aby pacient nemusel ručne prenášať rôzne výsledky, aby sa nemusel starať vlastne o to, čo má v ktorú chvíľu vlastne robiť,“ vysvetľuje pán Víťazoslav Vajda, CompuGroup Medical Česká Republika.

Výhodu systému od vývojárov z CompuGroup Medical pocíti aj primár na vizitách. Nemusí už totiž chodiť s papierovou zložkou. Pre kontrolu stavu pacienta používa len mobilné digitálne zariadenie.

„Takto sme schopní časť tej jeho práce zautomatizovať, už len vďaka tým čiarovým kódom. Kde on si v podstate naskenuje čiarový kód a systém mu automaticky povie, že vstupuje na oddelenie to a to, na lôžkovú časť tú a tú, a má možnosť tam vlastne okamžite dostať zo systému informácie o tých pacientoch, ktorí na tej konkrétnej izbe ležia,“ hovorí pán Vladimír Přikryl, CompuGroup Medical Česká Republika.

Za všetkým stojí teda inteligentný softvér, ktorý zo všetkých klientskych staníc, rôznych vyšetrovacích prístrojov a mobilných zariadení zbiera dáta. Tie putujú do databázy na vzdialené úložisko v dátovom centre. Zvolený typ databázy pritom lekárom umožňuje rýchly prístup k informáciám.

„Celá tá databáza je postrelačná, objektová. Práve nie je klasická SQL databáza, kde máme tabuľky, ale dáta sú ukladané už ako objektové dáta. A tie sú indexované takisto ako objekty, takže v tom spočíva tá rýchlosť,“ hovorí pán Víťazoslav Vajda, CompuGroup Medical Česká Republika.

Databáza sa ale neskladá len z textových a objektovo štruktúrovaných dát.

„Potom tu máme obrazové vyšetrenia, to sú špecializované röntgeny, CT a rôzne ďalšie prístroje, ktoré vlastne ukladajú obrazové dáta. Tie sú ukladané zvlášť v databáze.“

O takéto prístroje, aj nové, ktoré by nemocnici pribudli v budúcnosti, vie pritom implementačný team, rozšíriť systém naozaj rýchlo.

„To znamená od tých troch až piatich dní sme schopní nejaký prístroj pripojiť do systému tak, aby bol funkčný.

V tomto obore sa pritom pracuje s citlivými údajmi. A tak je dôležité ich poriadne zabezpečiť.

„Celé dátové centrum je trikrát zálohované. Štruktúrovaná objektová databáza momentálne obsahuje 80 GB dát a obrazové informácie majú 9 TB,“ hovorí pán Víťazoslav Vajda, CompuGroup Medical Česká Republika.

Ide naozaj o komplexný a flexibilný nemocničný systém, ktorý predstavuje akoby prvý, ale mimoriadne významný krok, k platforme systému E-Health. No a tá by mala priniesť celkovú elektronizáciu zdravotníctva.

„Tie informácie, ktoré sa získavajú v tých primárnych informačných systémoch sa v rámci toho systému ďalej zdieľajú. To znamená nielen v rámci nemocnice z oddelenia na oddelenie, ale aj medzi nemocnicami navzájom, či medzi nemocnicami a poisťovňami,“ hovorí pán Vladimír Přikryl, CompuGroup Medical Česká Republika.

E-Health je tak prirodzenou potrebou 21. storočia. Na Slovensku ho však stále nemáme, takže nám pacientom, zostáva len dúfať, že sa niektorá naša vláda už pohne aj v tejto oblasti a začne riešiť reálne kroky pre jeho nasadenie do praxe.