Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Telemedicína môže našim lekárom pomôcť s diaľkovým monitorovaním pacientov

Telemedicína môže našim lekárom pomôcť s diaľkovým monitorovaním pacientov
Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
31. 3. 2020
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Vďaka inovatívnym slovenským IT odborníkom môžu zostať doma monitorovaní, bez nutnosti návštevy lekára, aj pacienti s chronickými ochoreniami a ďalšie rizikové skupiny, vrátane dôchodcov. Počas obdobia súčasnej pandémie totiž môžu byť nápomocné takzvané telemedicínske systémy.

Telemedicína aj na Slovensku

 

Počas najbližších mesiacov sa všetko neakútne v zdravotníctve odsunie. Kým sa doteraz ako tak zabehnutý režim v zdravotníctve na Slovensku vráti do pôvodného stavu pred vyhlásením Núdzového stavu v zdravotníctve a v zariadeniach sociálnych služieb, ubehne ešte podľa predpovedí niekoľko týždňov až mesiacov. Veríme, že to obdobie bude čo najkratšie. Ako však vyriešiť komplikovanú situáciu pre chronicky chorých pacientov (napr. diabetes. srdciari a podobne)? Patria medzi rizikovú skupinu a musia byť pravidelne kontrolovaní. Nemali by sme zabúdať ani na zariadenia sociálnych služieb, kde poskytujú starostlivosť ľuďom, ktorí si pre svoj nepriaznivý zdravotný stav vyžadujú sústavnú opateru inej osoby alebo poskytovanie starostlivosti potrebujú z iných vážnych dôvodov.

Práve počas tohto obdobia môžu byť veľmi nápomocné telemedicínske systémy, ktoré môžu izolovane fungovať aj počas karantény. Zároveň ich hlavným prínosom je, že dokážu pomôcť pri sledovaní fyziologických hodnôt na diaľku, bez vystaveniu hrozby šírenia pandémie do okolia a k lekárom, ktorí zároveň vedia reagovať na vývoj zdravotného stavu sledovaného pacienta diaľkovo.

Čo je vlastne telemedicína

 

Telemedicína je definovaná ako súčasť elektronizovaného zdravotníctva a označuje poskytovanie medicínskych služieb na veľké vzdialenosti. Preto je pojem telemedicína niekedy popisovaný aj synonymom distančná medicína.

Klinická starostlivosť na diaľku pomáha eliminovať bariéry a zlepšuje prístup ku zdravotným službám. Telemedicína je využiteľná v núdzovej a intenzívnej starostlivosti, tak isto ako v starostlivosti o chronických pacientov. Hlavné oblasti, na ktoré sa zameriava telemedicína sú dve a to, diaľkové monitorovanie a diaľková terapia. Vo svete je telemedicína rozšírená a prináša viditeľné benefity pre pacientov aj pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Vo svete sú telemedicínske riešenia etablované, ale na Slovensku je telemedicína relatívne mladá, začínajúca oblasť, ktorá naráža na finančné limity, znalosti, prípadne neprebádané oblasti v našich podmienkach.

Hlavným dôvodom nízkeho aplikovania telemedicínskych riešení a diaľkového monitoringu sú však absentujúce finančné zdroje v zdravotníctve, vzhľadom na nekategorizovanie týchto riešení pre možnosť uhrádzania daných výkonov zo strany poisťovní. V dobe rozšírenia pandémie sa už aj na Slovensku objavili prvé náznaky ochoty zdravotných poisťovní o preplácania výkonov spojených s telemedicínou, zaťiaľ však iba vo forme telekonzultácií a elektronického predpisu liekov.

Národné dohľadové centrum n.o. v spolupráci so spoločnosťou Goldmann Systems, a.s. sa rozhodli etablovať telemedicínske riešenia a na Slovensko prinášajú technologickú inováciu v oblasti telemedicíny. Riešenie vzniklo v spolupráci s českým partnerom Ústav vývoje a klinických aplikací, z.ú. a použitie v praxi prináša so sebou viditeľné – merateľné výsledky.

Vzdialený monitoring

 

Má preukázateľné prínosy v medicínskej oblasti a urýchľuje liečbu pacientov. Pacientom s chronickým ochorením alebo pacientom, ktorých čaká vyšetrenie a ešte sa im len bude stanovovať diagnóza, umožňuje v domácom prostredí monitoring fyziologických funkcií, ktorým sa znižuje počet návštev v odborných ambulanciách. Ošetrujúci lekár má k dispozícii aktuálne údaje o stave pacienta, a to predovšetkým u pacientov chronicky chorých, bez toho, aby musel za pacientom dochádzať, prípadne aby bola nutná návšteva pacienta v ordinácii. Zároveň včasnou úpravou liečby možno zamedziť hospitalizácii (aj opakovanej) a umožniť liečbu v domácom prostredí.

Vzdialený monitoring prebieha podľa individuálnych sád kontinuálneho (dlhodobého) merania jednotlivých pacientov a v súčasnosti sú plnohodnotne zabezpečené merania zariadeniami ako oxymeter, pulzný oxymeter, kontinuálny teplomer, infračervený teplomer, tlakomer, EKG holter, EKG monitor, spirometer, digitálna váha, coaguchek, glukomer a v neposlednom rade chytrý náramok. Namerané hodnoty sú pomocou bluetooth technológie prenášané do prenosového HUBu, odkiaľ sú privátnou zabezpečenou sieťou odoslané do dohľadového centra. Získané dáta sú pomocou vzdialeného prístupu k dispozícii lekárom a pacientom v reálnom čase.

Vzdialený monitoring tak predstavuje komplexné riešenie pre trvalé monitorovanie pacienta na diaľku, ktorý zostáva v domácom prostredí. Jeho využitie je spojené s možnosťou prijímania dát z merania zariadení na kontrolu životných funkcií pacienta a ich analýzu kvalifikovaným zdravotníckym personálom. Systém tiež umožňuje obojsmernú komunikáciu medzi zdravotníckym zariadením a pacientom vrátane odoslania výsledkov meraní a ich analýz, uskutočnenie konzultácie s lekárom na diaľku. Zdravotnícke zariadenie pracujúce so systémom má možnosť konzultácie s pacientom, zasielať odporúčania a lekárske informácií, zdieľať diagnostické, vzdelávacie a preventívne programy.

Trvalá starostlivosť na diaľku, poskytovaná kvalifikovaným zdravotníckym personálom, umožňuje podniknúť vhodné kroky v prípade potreby - počnúc zvýšením psychického pohodlia pacienta a priamym dohľadom nad priebehom vzdialenej starostlivosti končiac. Pre pacienta platforma poskytuje možnosť prístupu k množstvu informácií, elektronickú registráciu, prístup k výsledkom testov a meraní, ale predovšetkým, mať neustály odborný dohľad nad vlastným zdravotným stavom bez toho, aby opustil domov.

Vzdialený monitoring prináša so sebou množstvo benefitov pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a aj pre pacienta. Od ekonomických benefitov počnúc, až po zníženie rizika nákaz. Je preukázateľný prínos vplyvu vzdialeného monitoringu na dodržovanie liečebného režimu a disciplíny pacienta so zvýšením pocitu bezpečia a znížením rizík.

Pre akých pacientov je vzdialený monitoring vhodný?

• chronickí pacienti v dlhodobom sledovaní,
• pacienti s chronickým ochorením v nestabilnom stave,
• pacienti s novo nastavenou alebo upravenou medikamentóznou liečbou,
• pacienti prepustení po hospitalizácii do domácej starostlivosti,
• pacienti s rozvíjajúcim sa ochorením a novými príznakmi ochorenia,
• pacienti s neľahko stanoviteľnou diagnózou,
• pacienti pred operačným zákrokom,
• pacienti s akútnou zmenou zdravotného stavu.

Okrem všeobecných výhod a možností aplikovania pre rôzne skupiny (deti, seniori, chronickí pacienti), môže byť práve v súčasnej náročnej situácii spojenej so šírením pandémie COVID-19 jedným z riešením, ako podporiť poskytovanie zdravotnej starostlivosti aj v rámci núdzového/karanténneho stavu.

Spoločnosti Národné dohľadové centrum, n.o. a Goldmann Systems, a.s. sa rozhodli pripojiť k výzve „IT firmy pomôžte Slovensku“ a to dočasným poskytnutím ucelenej platformy vzdialeného monitoringu pre potreby verejnosti a štátu. Samotná platforma pacientom umožňuje v pohodlí domova - čiže v tomto prípade v domácej karanténe - monitorovať ich fyziologické funkcie dôležité z pohľadu vývoja infekcie COVID-19 - ako sú teplota a saturácia krvi kyslíkom (vzdialený monitoring použitím teplomeru, oxymetra a prenosového HUB-u).

Detailnejšie informácie o spomenutých riešeniach sa nachádzajú na webových stránkach spoločností: www.ndcentrum.sk a www.goldmann.sk.

(Zdroj: Národné dohľadové centrum a Goldmann Systems)