Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Moderné technológie pomáhajú s rozvojom telemedicíny na Slovensku

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
29. 9. 2021
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Mnohí z nás si už zvykli na predpisovanie liekov pomocou takzvaných e-receptov. A práve pandémia ochorenia COVID-19 ešte viac prinútila zdravotníctvo, aby sa obrátilo na technológie, ktoré by mohli uľahčiť a zefektívniť kontakt lekára s pacientom, a to aj na diaľku. Áno, reč je o telemedicíne, ktorá sa začína pomaly hlásiť ku slovu aj u nás na Slovensku. Prvou lastovičkou je Rooseveltova nemocnica v Banskej Bystrici, ktorá spustila pilotný program testovania telemedicíny, s využitím moderných technológií od odborníkov z Goldmann Systems.

Za jedno z nádejných alternatívnych riešení, pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti v určitom rozsahu, môžeme rozhodne považovať telemedicínu. Práve tá totiž, pomocou dômyselných zariadení, dokáže na diaľku monitorovať niektoré vitálne funkcie pacienta. No a dôležité údaje sa potom stretávajú v slovenskom softvéri Telemon, kde si ich samotní lekár vyhodnotí. Ten takto dokáže získať čas na to, aby sa venoval dôležitejším diagnózam.

„Našim cieľom je odbremeniť systém zdravotníctva, aby existoval medzi lekárom a pacientom prostredníctvom telemedicíny ešte nejaký medzistupeň, ktorý bude filtrovať podľa dôležitosti. A to by bolo veľké ušetrenie práce lekára a času pre to, aby mohol práve pri tej osobnej komunikácii viacej sa venovať už vybraným pacientom, ktorí to najviac potrebujú,“ vysvetľuje Ľubomír Skladaný, prednosta II. internej kliniky SZÚ.

Túto progresívnu myšlienku sa rozhodli skúsiť aj lekári z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici, ktorí sa preto spojili s kolegami z akademickej pôdy a s technologickými odborníkmi z Goldmann Systems.

„Musíme si ten proces celý tak ohmatať, aby sme ho vedeli adekvátne potom do praxe nasadiť a nespôsobilo by to nejaké zásadné obštrukcie pri samotnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ani sme v prvom rade neohrozili žiadneho pacienta. Ten projekt sa rozbehol možno nejaké dva mesiace dozadu a zatiaľ je spätná väzba taká, že sa rozširuje, priberajú sa do neho ďalší pacienti, tak môžem povedať že je úspešný,“ hovorí Miriam Lapuníková, riaditeľka, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta.

Za všetkým samozrejme stoja moderné technológie. V tomto pilotnom projekte sa pritom používa slovenský telemedicínsky systém Telemon, ktorý dokáže monitorovať vitálne údaje pacientov z množstva medicínskych zariadení.

„Systém ako taký je rozširovateľný a dneska vieme cez Bluetooth-ové rozhranie pripojiť akýkoľvek prístroj na meranie vitálnych funkcií, samozrejme prístroj ktorý je schválený štátnym ústavom kontroly liečiv a je vhodný na meranie medicínskych vitálnych funkcií. Systém dnes podporuje sedem zariadení. Je to EKG záznamník, teplomer, váha, glukomer, tlakomer, oximeter, spirometer,“ vysvetľuje Ján Dubaj, Goldmann Systems.

Okrem samotných medicínskych prístrojov patrí k hardvérovej časti systému aj centrálne zariadenia, takzvaný HUB. Namerané vitálne údaje teda putujú priamo do neho a odtiaľ môžu byť zasielané na server dohľadového centra alebo priamo k lekárovi.

„HUB ako taký komunikuje voči teda zariadeniam, ako som spomínal, cez Bluetooth-ové rozhranie, a voči teda serveru cez GSM alebo teda cez dátový prenos. Čiže spolu s HUB-om dodávame aj SIM kartu, ktorá je vlastne naša a poskytujeme tu spolu ako jednu službu.“

Pacienti majú samotné prístroje priamo doma. Všetko je pritom nastavené tak, aby merania ľahko zvládli aj bežní ľudia. Od svojho lekára dostanú presne nastavený plán meraní a následne od systému upozornenia o dátumoch a časoch, v ktorých treba merania robiť.

„Ak sa to nevykonalo, tak prebieha znova to isté upozornenie pacienta, že mu chýba meranie, ktoré bolo plánované v daný deň, v daný čas. Sú zariadenia, ktoré merajú iba raz. Napríklad teplota, váha, sa meria v určitom čase, v presne stanovený deň. A potom sú to takzvané kontinuálne merania ako napríklad holter, ktorý posiela kontinuálne výsledky a jednotlivé merania na dohľadové centrum,“ dopĺňa Ján Dubaj, Goldmann Systems.

„V tejto fáze to kontrolujeme my. Tie dáta prichádzajú vlastne online do nášho nejakého centrálneho registra, kde niekto na to určený sa na to pozerá v podstate online. My si vieme predstaviť, že veľa, veľa, veľa z toho bude úplne bez straty presnosti možné automatizovať,“ dodáva Ľubomír Skladaný, prednosta II. internej kliniky SZÚ.

Lekári majú k dispozícii aj históriu meraní a prehľadný dashboard, ktorý vie zhrnúť rôzne vitálne funkcie pre posúdenie zdravotného stavu pacienta. Včasná diagnostika môže pritom pacientovi predĺžiť život, napríklad aj pri ochorení pečene.

„My sme sa na základe aj našich doterajších skúseností rozhodli monitorovať u našich pacientov glykémiu niekoľkokrát denne. Pečeň je okrem iného hlavný orgán v metabolizme cukru, takže u našich pacientov je to veľmi zaujímavá vec. Monitorujeme ich tlak a pulz, pretože samotná choroba ovplyvňuje tieto veličiny veľmi.“

Aj na prvý pohľad jednoduché merania ako je tlak, pulz, či hmotnosť môžu v rámci telemedicíny lekárovi pomôcť na diaľku odhaliť veľké zmeny v tele pacienta.

„Monitorujeme hmotnosť, pretože zrovna u pacientov s našimi, tak rečeno chorobami, sa vlastne deň odo dňa mení zadržiavanie a vylučovanie vody z organizmu a tiež je to veľmi citlivý a dobrý signál rôznych udalostí. Ten keď sa nám dostane, čo i len jeden krát za deň, ako nový zmenený parameter do našej databázy, tak vieme veľa urobiť okolo pacienta,“ uzatvára Ľubomír Skladaný, prednosta II. internej kliniky SZÚ.

Úspešný pilotný projekt z Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici teda naznačuje, že telemedicína by mohla mať na Slovensku veľkú budúcnosť. Aj vďaka slovenským programom ako je aj Telemon od vývojárov z Goldmann Systems, by tak nasadenie telemedicíny v rámci zdravotnej starostlivosti, mohlo pomôcť znížiť nápor v ambulanciách a výrazne tak zefektívniť zdravotnú starostlivosť.