Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Teams ako nástroj pre online vzdelávanie detí počas pandémie na Slovensku

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
8. 4. 2020
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Nepochybne sú mnohí z nás v tejto dobe, okrem zamestnancov, aj učitelia vlastných detí. Naše ratolesti síce dostávajú zadania a úlohy, no niekedy si s nimi nepomôže ani rodič. Ruku na srdce, to čo neustále nepoužívame, sme v mozgu odsunuli, a vysvetliť učivo je v niektorých prípadoch oveľa zložitejšie ako dokončiť vlastný projekt. Našťastie sú dnes k dispozícii e-learningové technológie a práve s ich inštaláciou sa snažia školám na vlastné náklady pomôcť aj šikovní Slováci z IT prostredia.

Hoci je Online výučba po svete známa a využívaná, mnohé krajiny, vrátane Slovenska prichádzajú na jej širšie výhody až počas pandémie COVID-19.

„Online vzdelávanie na Slovensku dneska principiálne neexistuje. Oproti západným krajinám, kde je to bežne využívaný nástroj vzdelávania, tak dneska pri 3 000 základných a stredných školách online vzdelávanie aktívne využívajú málo jednotiek, desiatok škôl,“ hovorí pán Juraj Saktor, CEO, DATAPAC.

Práve v tomto období, keď sú školy zatvorené, sa odborníci zo slovenskej IT firmy rozhodli vo vlastnej iniciatíve pomôcť školám s dostupnými online nástrojmi pre vyučovanie.

„My ako DATAPAC sme sa rozhodli, že si vyberieme jednu z technických platform, ktorú u nás aktívne používame aj na našu home office-ovú alebo online komunikáciu. Nastavíme ju do módu vzdelávania, do takzvaného EDU módu a rozhodli sme sa, že jednotlivým školám, ktoré prejavia záujem, pomôžeme s technickým nasadením tejto platformy.“

IT odborníci školám odporúčajú nástroj Microsoftu s názvom Teams. Známy je najmä z firemného prostredia, kde slúži pre spoločné online riešenia projektov.

„Softvér je plnohodnotne interaktívny a vie prezentovať všetko, čo učiteľka na svojom počítači robí. To znamená, ak ona používa skicár, vie obsah toho, čo skicuje a čo prezentuje, ako prednáša, prezentovať priamo tým svojim žiakom online.“

Aby mohla škola systém používať, musí uskutočniť niektoré kroky, no nie všade sú na to pripravení. Skúsenosti slovenských IT odborníkov by im v tom mohli pomôcť.

„Každá škola, ktorá dnes prejaví záujem, tak je pomôžme so základnou inštaláciou, nakonfigurujeme jej školu samotnú, zaktivujeme jej licencie, naimportujeme jej učiteľov, žiakov, pomôžeme jej s vytvorením jednotlivých tried a odporučíme ju na základné portály, kde sa môžu učitelia dozvedieť a rýchlo naučiť používať tento nástroj.“

Licenciu pre nástroj Teams môžu školy už dávnejšie získať bez akýchkoľvek finančných nákladov. No napriek tomu to rozšírené nie je. Nepochybne aj súčasná situácia tak podnietila dobrovoľníctvo IT odborníkov pri pomoci školám.

„V prípade, že je na škole administrátor, ITčkár, ktorý tam štandardne na tých školách býva, tak zavedenie online-ového nástroja je otázka jedného, dvoch dní, poťažmo troch, ak je to veľmi komplikované.“

Vďaka dostupným cloudovým službám nie je toto riešenie príliš náročné ani na hardvérové vybavenie a rýchlosť internetového pripojenia.

Dobrovoľnú podporu od špecialistov z DATAPACu už privítali prvé školy, ktorým odborníci uviedli systém do praxe.

„Každý deň dostávame niekoľko desiatok dopytov na pomoc pri inštalácii Microsoft Teamsov. Do dnešného dňa sme nainštalovali a zaktivovali viac ako 100 škôl, ktoré môžu používať Microsoft Teams pre online-ovú výuku,“ dodáva pán Juraj Saktor, CEO, DATAPAC.

Systém sa už úspešne používa napríklad aj na bratislavskej Základnej škole Za kasárňou.

„Najväčšou výhodou celého tohto systému je to, že môžeme byť samozrejme v kontakte so žiakmi. Vyučovanie môže nejakým spôsobom, síce nie úplne plnohodnotne, ale môže fungovať a bežať ďalej,“ hovorí pani Monika Hulenová, riaditeľka, ZŠ s MŠ Za Kasárňou, Bratislava.

Systém umožňuje plnohodnotné odovzdávanie informácií. Počas výkladu všetci pripojení žiaci počujú a vidia učiteľa. Zároveň mu môžu klásť otázky, ak niečomu nerozumejú.

„Je možné robiť rôzne cvičenia prostredníctvom tohto systému so žiakmi. Tento systém umožňuje aj testovanie žiakov, nakoľko jednou z funkcií sú formuláre, v ktorých si môžeme vytvárať či už rôzne dotazníky, písomné práce alebo teda testy, ktoré sa dajú aj časovo nejakým spôsobom limitovať,“ dopĺňa pani Monika Hulenová, riaditeľka, ZŠ s MŠ Za Kasárňou, Bratislava.

Napriek tomu, že ochorenie COVID-19 spôsobilo zatvorenie škôl, nemusia naše deti zostať bez školských návykov. Aj systém Teams tak dokáže byť v tomto smere efektívnym nástrojom. A práve poslaním IT odborníkov z DATAPACu je to, že sa s jeho inštaláciou rozhodli dobrovoľne každej škole pomôcť.