Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Koľko rôznych technológií sa skrýva za tankovaním paliva?

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
14. 5. 2024
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Hoci sa medzi nás už nejeden rôčik tlačia elektromobily, zatiaľ vedú autá s motormi, ktoré poháňa benzín či nafta. Stále je to najrýchlejšie riešenie ako dostať energiu do vozidla na ďalšie cesty. Navyše je sieť čerpacích staníc s fosílnymi palivami naozaj obrovská. Možno nie každý však vie, koľko rôznych technológií sa skrýva aj za takým jednoduchým procesom akým je tankovanie. Od prevozu pohonných hmôt, cez dopĺňanie čerpacích nádrží, až po samotný výdaj paliva. Všetko sme zisťovali u odborníkov z Dalitrans, ktorí sa starajú o sieť čerpacích staníc DaliOil.

Dejiny motorov, ktoré poháňajú fosílne palivá, sa začali písať ešte v 19. storočí. Zásluhu na tom mal predovšetkým Nicolaus August Otto, ktorý si v roku 1877 nechal patentovať svoj už vylepšený benzínový motor. No a o niečo neskôr, v roku 1892, ho patentom doplnil aj Rudolf Diesel, so svojim naftovým motorom.

„Princíp je veľmi jednoduchý. Spálením paliva sa premieňa jeho chemická energia na mechanickú prácu, ktorá vlastne roztočí kolesá áut. Samozrejme motory sa dnes vyvinuli do takej podoby, že sú oveľa ekologickejšie a zároveň spotrebovávajú oveľa menej paliva,“ hovorí Dalibor Janega, generálny riaditeľ, Dalitrans.

Životný cyklus paliva sa začína už v rafinérii, kde sa pohonné hmoty tvoria. Možno nie všetci vodiči však vedia, že z každého litra ropy pritom, vo výrobnom procese, vzniká naraz benzín aj nafta.

„Z jednej tony ropy je možné vyrobiť 800 kilogramov svetlých produktov, teda benzínu a nafty, ale výroba sa môže zamerať aj na LPG. Vždy platí, že nafty takto vzniká viac. V priemere zhruba 500 kilogramov voči 300 kilogramom benzínu. Všeobecne platí, že sa v Európskej únii, aj vďaka nákladnej doprave, minie viac nafty ako benzínu, a to až trojnásobne. Na tomto trhu sa teda nedá umiestniť všetok vyrobený benzín, a tak sa časť jeho produkcie exportuje. Napríklad aj do Afriky, ktorá sa veľmi rýchlo rozvíja alebo do USA, kde dominujú benzínové vozidlá,“ vysvetľuje Roman Stovička, manažér dopravy, Dalitrans.

Cesta pohonnej hmoty štartuje priamo v nakladacej lávke, v rafinérii, kde kvapalina putuje do veľkých cisterien. Mimoriadne dôležitá je však teplota, pri ktorej sa plní, nakoľko práve tá výrazne ovplyvňuje hustotu látky a v konečnom výsledku aj jej samotný objem.

„Pohonné hmoty sa vplyvom nižšej teploty sťahujú a vplyvom vyššej zasa rozťahujú. Jeden liter, natankovaný v rafinérii pri istej teplote, bude mať pri vyššej teplote väčší objem. Aj preto sa ešte v roku 1998 zaviedol istý štandard prepočtu objemu pri 15tich stupňoch Celzia. A to isté platí potom aj na čerpacích staniciach pri tankovaní,“ dodáva Roman Stovička, manažér dopravy, Dalitrans.

Keď sa teda palivo dostane do nádrže čerpacej stanice, ktorá je v zemi a má teplotu v priemere do 10 stupňov Celzia, stiahne svoj objem, no zvýši hustotu. Aby sa tak čerpacie stanice nedostávali do straty, výdajné stojany, aj na DaliOil, obsahujú zaujímavú technológiu.

„Aby sme zohľadnili fyzikálne vlastnosti palív, teda ich rozťažnosť, vybavili sme stojany technológiou teplotnej kompenzácie. Tá pri tankovaní prepočítava objem, vzhľadom na stanovenú teplotu 15 stupňov Celzia, aby bol celý proces od zavezenia paliva až po naplnenie nádrže auta spravodlivý pre všetky strany,“ hovorí Dalibor Janega, generálny riaditeľ, Dalitrans.

Každá jedna nádrž v sieti čerpacích staníc DaliOil má pritom aj inteligentný systém sledovania objemu. Ten pritom ústi priamo do digitálneho riadiaceho centra, kde má operátor prehľad o pobočkách na celom Slovensku.

„Vďaka digitalizácii okamžite poznáme stavy každej nádrže a systém nás dostatočne dopredu upozorní na to, že sa jej obsah blíži ku dnu. Vieme tak veľmi rýchlo zareagovať, poslať cisternu a doplniť palivá tak, aby sa nestalo, že na danom mieste žiadne nebude,“ hovorí Martin Blažej, dispečer, Dalitrans.

Kým pri benzínových a naftových nádržiach je dnes takýto prehľad už štandardom, odborníci z DaliOil si spolu s vývojármi z firmy Q4U vyvinuli na Slovensku unikátny systém aj pre diaľkové sledovanie množstva paliva v LPG nádržiach.

„LPG nádrže majú v štandarde, najmä kvôli bezpečnosti, len analógový merač, pri ktorom ručička ukazuje vďaka vnútornému tlaku stav nádrže. Nám sa však bez akéhokoľvek zásahu do nádrže podarilo vytvoriť externý prevodník, ktorý nám už dáva digitálne dáta. Takto máme aj o LPG nádržiach rovnaký prehľad ako o benzínových a naftových, a to aj na diaľku,“ vysvetľuje Jozef Ludik, špecialista na technológie čerpacích staníc, Q 4 U.

Keďže sú dnešné motory naozaj úsporné a zároveň aj oveľa citlivejšie ako ich predchodcovia, dbajú na čerpacích staniciach DaliOil aj na kvalitu pohonných hmôt. Okrem toho, že sa ich súčasťou, už v štandarde, stali aditíva, dôraz sa kladie na sledovanie a čistenie čerpacích nádrž.

„Čerpacia stanica nemá hermeticky uzatvorené nádrže, a tak je v nich aj vzduch. Už z fyzikálnych javov pritom vyplýva, že vplyvom rozdielu teplôt môže voda vo vzduchu kondenzovať. No nikdy sa nesmie dostať do nádrže auta. Všeobecne pritom platí, že skondenzovaná voda je ťažšia ako palivo, a aj preto sa dostáva na dno čerpacej nádrže. A tam nastupuje naša technológia jej prípadného odsávania, aj to aj pomocou kamery,“ dopĺňa Martin Blažej, dispečer, Dalitrans.

Na čerpacích staniciach DaliOil sa pritom starajú nielen o bezpečnosť motorov, ale aj o zdravie vodičov a ekológiu. Je všeobecne známe, že už aj pri tankovaní sa palivo odparuje. Aby sa teda v takej miere nedostávalo do vonkajšieho prostredia, je v službách aj technológia rekuperácie.

„V rámci systému čerpacej stanice sa odsávajú výpary z benzínu. Technologicky sa odsávanie začína na samotnej pištoli, cez malý otvor. Samozrejme na prvom mieste je práve faktor ľudského zdravia, ale veľmi dôležitým aspektom je aj ochrana životného prostredia a ekológie. No a v neposlednom rade sa takto, zo zachytených výparov, podarí zužitkovať aj nejaké palivo,“ uzatvára Jozef Ludik, špecialista na technológie čerpacích staníc, Q 4 U.

Ako je vidieť, aj za takým jednoduchým procesom akým je na prvý pohľad tankovanie paliva do auta, je skrytých veľa čiastkových technológií. Všetky však spolu hrajú v jednom orchestri. Vo výsledku tak prinášajú nielen kvalitnejšie palivá, ale zároveň aj lepšie služby pre motoristov.