Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Komplexný slovenský systém digitalizuje kontakt so správcami bytových domov

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
21. 1. 2022
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Nepochybne sa už väčšina z nás stotožnila s tým, že žijeme v digitálnej dobe, kde našim najčastejším komunikačným prostriedkom je mobilné zariadenie. A nielen na hlasovú komunikáciu. Tento výnimočný vzťah používateľa a dátového prenosu sa rozhodli využiť aj šikovní Slováci, a to priamo v systéme, ktorý doslova digitalizuje spolužitie obyvateľov a správcov bytového domu. Mnohé veci, pri ktorých sme boli zvyknutý len na osobný kontakt so správcovskou spoločnosťou tak inovátori z Resitechu zdigitalizovali, a to aj vrátane hlasovania na domových schôdzach.

Na Slovensku dnes žije viac ako milión domácností v bytových domoch, o ktoré sa starajú spoločenstvá vlastníkov bytov alebo správcovské spoločnosti. Z interného prieskumu firmy Resitech však vyplynulo, že až 75 % opýtaných majiteľov bytov nie je spokojných so svojou správcovskou spoločnosťou. Slováci preto vytvorili unikátny systém, ktorý to pomáha zlepšiť.

„Stačí, ak je správcovská spoločnosť alebo spoločenstvo, čo len trošku inovatívne a začne náš systém používať. Jednoducho ho plní údajmi o všetkom, čo k hospodáreniu s bytovkou patrí. Na druhej strane je práve používateľ, ktorý sa takto dostáva k tým správnym informáciám cez responzívnu webovú platformu, a to aj v mobilnom telefóne,“ hovorí Tomáš Paciga, CEO, Resitech.

Systém Resitech pritom šetrí čas a náklady i správcovským spoločnostiam a spoločenstvám. Dokonca im pomáha automatizovať ich agendu a prepájať mestské a distribučné štruktúry.

„Ide o cloudový systém, ktorý bezpečne uchováva informácie a dáta v rámci najprísnejších GDPR smerníc. Správcovské spoločnosti, ale i vlastníci bytov, do neho pristupujú a pritom nemusia nič inštalovať. Takto majú vždy k dispozícii tú najaktuálnejšiu verziu systému.“

Ucelený systém má pritom viacero funkcionalít. Jednou z hlavných je hneď úvodná nástenka s aktuálnymi oznamami.

„Oznamy na nástenke sú prehľadne delené podľa toho, či ich zverejnil správca alebo ľudia medzi sebou, prípadne i samotná obec či mesto. Cez systém sa dajú riešiť aj rôzne formuláre a tlačivá, čím sa dá vyhnúť ich zasielaniu poštou.“

Mnohí ľudia pritom svoj byt prenajímajú. Znamená to, že nie sú denne na danej adrese a často ani nechodia na domové schôdze. Správcovi to môže sťažovať niekedy aj dôležité rozhodnutia. Resitech sa preto, ako jedna z prvých spoločnosti na Slovensku, rozhodol integrovať do systému aj elektronické hlasovanie.

„Ide o veľmi jednoduchý, rýchly a hlavne bezpečný spôsob ako sa dajú prijímať dôležité rozhodnutia. Majiteľ bytu sa jednoducho môže pripojiť odkiaľkoľvek na svete a práve jeho hlas môže rozhodnúť, či sa bude opravovať strecha, vymenia sa dvere, prípadne sa bytový dom odpojí od centrálneho vykurovania alebo si zoberie úver,“ dodáva Tomáš Paciga, CEO, Resitech.

Takéto hlasovanie už dokonca, ako výsledok domovej schôdze pri schvaľovaní pôžičiek, akceptoval aj bankový sektor. Viaceré výhody preto oslovili i samotné správcovské spoločnosti.

“Elektronické hlasovanie a komunikáciu sme chceli pôvodne vykonávať cez maily. Táto rozsiahla agenda ale výrazne zaťažila našich pracovníkov. A keďže ako správcovská spoločnosť máme povinnosť zo zákona zabezpečiť elektronické hlasovanie, vybrali sme si Resitech. Pretože zo všetkých platforiem pre nás zabezpečí priebeh hlasovania tak, že sa nedá zmeniť, nedá sa ovplyvniť, výsledky sú jasné, prehľadné a na záver je potrebné dostať export, ktorý dokážeme zaradiť rovno do zápisnice,“ hovorí Miroslav Kantner, správcovská spoločnosť Trikan.

Okrem toho môže majiteľ bytu, prostredníctvom portálu, nahlasovať aj rôzne poruchy a rovnako sa dozvie i o tom, čo sa v dome rieši a kedy bude prípadný problém odstránený.

„Naše riešenie myslí na seniorov a tiež na ľudí, ktorí nemajú v byte internet. Do spoločných častí je preto možné umiestniť digitálny panel. Na ňom sa zobrazujú informácie z vašej bytovky v reálnom čase, takže sú všetci v dome informovaní. Interaktívne a dotykové zariadenie je zabezpečené aj proti krádeži a vandalizmu,“ vysvetľuje Tomáš Paciga, CEO, Resitech.

Popri tom nezabudli vývojári ani na bežné veci, ktoré súvisia so životom majiteľov bytov. Platforma má tak k dispozícii adresár kontaktov s rôznymi profesiami a remeselníkmi.

“Systém dokáže prepájať poskytovateľa služieb priamo s ľuďmi v dome. Viete si tak nájsť napríklad elektrikára, či inštalatéra. Dokonca môžete na platforme inzerovať alebo dopytovať tovary a služby. Ako náhradu za papierové letáky máme v systéme, v digitálnej forme, aj informácie o aktuálnych výhodách nákupov v obchodných reťazcoch,” uzatvára Tomáš Paciga, CEO, Resitech.

Komplexný systém Resitech teda vniesol digitalizáciu aj do spolužitia obyvateľov bytového domu. Pomáha tak skracovať čas na vyriešenie povinností správcovskej spoločnosti. Majiteľom bytov zasa prináša tie najaktuálnejšie informácie z ich okolia, ale aj z vlastného bytu. No a zároveň je silným nástrojom pre transparentné prijímanie dôležitých rozhodnutí, pomocou unikátneho elektronického hlasovania, a to aj cez možnosť použiť digitálne panely.