Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Inteligentný svet: Prečo by sa samosprávy mali zaujímať o Smart Cities?

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
2. 5. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Keď sa pred časom začalo hovoriť o Smart Cities, teda o inteligentných mestách či regiónoch, mnohým starostom a primátorom bola téma vzdialená. Dnes sme však o krok ďalej a už sa tešíme aj z prvých reálnych projektov. Ale prečo by sa vôbec o tému inteligentného mesta mali zástupcovia samospráv zaujímať? Musím povedať, že k viacerým rozumným dôvodom som sa dostal spolu s odborníkom.

Moderné technológie priniesli pokrok aj pre mestá a obce. Vďaka tomu sa tak z našich samospráv môžu postupom času stať naozaj inteligentné.

„Smart cities je vlastne kombinácia gazdovského rozumu s technologickými riešeniami. Dnes sa ukazuje, že táto doba je mimoriadne dynamická. Tak ako rastú nároky každého z nás tak rastú naše očakávania od samospráv, a to čo by samospráva mala dopriať svojim obyvateľom sú kvalitné, dostupné, verejné služby. Teda všetko to, čo v rámci Smart sú tie užitočné a hlavne udržateľné riešenia,“ hovorí pán Michal Kaliňák, Združenie miest a obcí Slovenska.

Niektoré slovenské mestá a obce sa pritom inšpirovali takzvanými Smart riešeniami aj v zahraničí. A tak sa postupne ukazujú prvé lastovičky aj u nás.

„Tie prvky Smart Cities môžeme vidieť vo viacerých mestách, hlavne vo väčších mestách. Momentálne na Slovensku je veľmi zaujímavá téma bikesharing, môžeme hovoriť o niektorých pilotných veciach vo vzťahu napríklad k verejnému osvetleniu alebo ku komplexnej parkovacej politike. Musíme ale zároveň jedným dychom dodať to, že samotné Smart riešenia nemajú svoj koniec, to znamená, že sú stále vo fáze, ktorá musí byť otvorená ďalším novým riešeniam, novým inovatívnym prístupom.

Ten by sa mohol objaviť aj vo volebných programoch kandidátov na posty primátorov, starostov, či poslancov mestských a obecných zastupiteľstiev, už vo voľbách v novembri 2018. Téma sa teda netýka len veľkých miest.

„Na Slovensku máme iba 140 miest, z ktorých má 10 viac ako 50 tisíc obyvateľov, 20 má menej ako 5 tisíc obyvateľov a k tomu všetkému štruktúru samospráv dotvára 96 % obcí. My sme typická vidiecka krajina, v ktorej 2661 obcí má menej ako 3000 obyvateľov a tu sa práve ukazuje, že agendu Smart musíme vnímať komplexne a nie iba ako Smart Cities, ale aj riešenia v rámci Smart regiónu, pretože medzi obecná spolupráca je potrebná, ak ju spojíme práve s technologickými riešeniami, teda s tým, aby sa jednoducho tieto riešenia uplatňovali na väčšom území ako je malá obec alebo na väčšom území ako je mikroregión.

Práve budovanie Smart riešení v samosprávach dokáže mestá a obce posunúť aj do konkurenčného boja o občana. Ten si bude vyberať služby podľa technologickej vyspelosti a kvality. A tak sa môže stať, že aj keď býva v jednej samospráve, za vyššou kvalitou inteligentných služieb pôjde inde. Na druhej strane je to ale zároveň aj šanca pre väčšiu spoluprácu samospráv.

„Smart riešenia treba zároveň vnímať aj ako univerzálne riešenia, ktoré je možné využiť aj na viacero oblastí naraz. Ak máme takýto stĺp verejného osvetlenia tak my dnes po prvé môžeme zistiť, že prečo by si 10 obcí malo tendrovať elektrinu samostatne, ak môžu ísť do spoločného centrálneho obstarávania, kde sú garantované úspory z rozsahu. Zároveň zistíme, že takýto stĺp verejného osvetlenia už neslúži len na verejné osvetlenie alebo na umocňovanie pocitu bezpečia. Môže mať viaceré funkcionality, ktoré ľuďom v tejto obci dajú informáciu o tom kedy prichádza najbližší autobus, môže ich informovať o podujatiach , ktoré sa robia na úrovni regiónu, môžu mať zároveň informácie o cestnej doprave. Čo vlastne pomáha aj parkovacej politike, ale aj statickej doprave ako takej a zároveň na konci dňa zistíme, že ďalšia z funkcionalít môže byť vo vzťahu k bezpečnosti a k bezpečnostným kamerám,“ dodáva pán Michal Kaliňák, Združenie miest a obcí Slovenska.

Víťazom v téme inovatívnych Smart riešení bude teda nielen občan, ale aj samotná obec. Tá si modernými službami priláka na svoje územie aj nových používateľov a zároveň vďaka technológiám výrazne zefektívni svoje náklady na prevádzky podobných služieb.