Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Inteligentný svet: Čo všetko pre nás znamená internet vecí?

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
6. 5. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

IOT, internet vecí – pre mnohých zatiaľ len veľmi virtuálny pojem. No skutočnosť je taká, že si možno ani neuvedomujeme, že zariadenia z tohto sveta sú už dnes v našich životoch. Mnohí majú doma spotrebič, ktorý vie poslať v prípade chyby číselný kód do servisu. Používame reproduktory, ktoré s nami komunikujú. Okolo nás je množstvo senzorov, ktoré neustále posielajú údaje a navzájom vyhodnocujú ako niektoré situácie vylepšiť. Čo všetko teda IOT pre nás znamená?

Veci okolo nás začínajú ožívať. Nie je to fikcia, ale vďaka internetu vecí už realita.

„Ako už z názvu nejako vyplýva, jedná sa o veci, ktoré sú vo fyzickom teréne, to znamená umiestnené naozaj na rôznych miestach, či sú to v mestách, či sú to vo fabrikách, či je to proste aj v obchodoch. A tie miesta na konkrétnych, alebo tie zariadenia na tých konkrétnych miestach, majú za úlohu zbierať dáta alebo reagovať v tom teréne. A celé tie systémy, ktoré sú vypracované okolo týchto zariadení tak to voláme internet vecí,“ vysvetľuje pán Ján Masaryk, MAKERS.

Zariadenia dáta nielen zbierajú, ale ich aj posielajú na spracovanie a často čakajú aj na pokyny, podľa ktorých v teréne niečo vykonajú. No pribúdajú aj prvky autonómne.

„Veľakrát je tá požiadavka o tom, aby ten systém v tom teréne zareagoval buď rýchlo alebo aj keď nejde internet. A preto už sa robia, tak my to voláme, že koncentrátory, to znamená, že na danom fyzickom mieste sú riadiace jednotky, ktoré vedia vyhodnotiť tie dáta v tom teréne a tam zareagovať.“

Práve internet vecí je v mnohých projektoch akýmsi urýchľovačom riešení v SMART Cities.

„Tá IOT prináša presne to, že vieme lepšie to mesto pochopiť čo sa nám tam deje, lebo máme v tom fyzickom svete tie zariadenie, ktoré nám povedia, aha, takto sa ti deje, takúto máš dopravu, takýmto spôsobom máš napríklad v odpadovom hospodárstve vynesené smeti. A takto tie dáta vieme pozbierať, čaká nás úloha, aby sme to pozbierali na jednu kopu a začali tomu rozumieť.“

Na to, aby však IOT mohlo v samosprávach fungovať treba v prvom rade veľkú vôľu a nadšenie zo strany vedenia.

„Mesto by malo veľmi jasne definovať svoje priority a svoju stratégiu naozaj z pohľadu toho mesta. To znamená, aký to má dopad na občanov, na organizácie, ktoré sú, a ktoré sú kľúčové oblasti, ktoré chce riešiť. A potom už firmy ako my, vieme povedať dobre, tak IOT vám v týchto oblastiach môže tuto pomôcť. To znamená vieme prísť s nejakým riešením, ktoré na to je. A potom ešte mesto naozaj čaká niekoľko krokov, ktoré sú, či procesné, lebo ony nie sú pripravené, organizačné.“

Zainteresovaní sa však zhodujú v tom, že začiatkom budovania SMART regiónov bude nepochybne už existujúca infraštruktúra verejného osvetlenia.

„Veľakrát sa hovorí, že IOT vychádza z toho, že tie zariadenia idú na baterky a potom chcú ísť tou nízkou energetickou náročnosťou. Nemusí to byť tak. Keď si zoberieme napríklad verejné osvetlenie, má 2 krásne faktory. My tomu hovoríme krásne, z pohľadu toho IOT. Prvý – elektrická sieť tam je, to znamená, nepotrebujem bežať na baterky, druhý, je to všade, kde je človek. To znamená z pohľadu akoby infraštruktúry, keď si zoberieme, že naozaj to verejné osvetlenie pokryje mi celé mesto tam, kde to potrebujem, tak sa z toho IOT ja naozaj dostanem z tých kľúčových problémov do niečoho už akoby, čo viem trocha inak riešiť,“ dodáva pán Ján Masaryk, MAKERS.

S internetom vecí sa tak pri inteligentných mestách stretneme zrejme všade. Či je to odpadové hospodárstvo, ale aj lampy osvetlenia, ktoré navzájom komunikujú, prípadne pri semaforoch, ktoré si odovzdávajú informácie, že sa blíži väčšia kolóna. Je teda zrejmé, že sa vývojárom podarí veľa súčasných problémov technologicky vyriešiť práve pomocou IOT.