Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Inteligentný svet: Ako by mali byť navrhnuté technológie pre Smart City?

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
10. 5. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Na to, aby v inteligentných mestách fungovalo všetko tak ako má, je potrebná súhra senzorov, ktoré zisťujú stavy, bezchybnej komunikácie v infraštruktúre, aby sa stavy dostali k algoritmom a potom aj samotný softvér, ktorý stavy vyhodnotí a pošle spätnú väzbu ďalším technológiám, ktoré niečo vykonajú. Takýto reťazec bude nepochybne za každým SMART prvkom v našich mestách. Aké technológie môžeme teda očakávať?

Technológie sú kľúčom k inteligentným mestám. Pri nasadzovaní však všetko závisí od toho, čo mesto trápi najviac. Každý problém má svoje vlastné SMART CITY technológie.

„To čo by ale malo mať dobré SMART CITIES, malo by byť interdoménové cez jednotlivé technológie, to znamená kombinácia tých technológií. Pretože v dnešnej dobe tie technológie, už mnohé nazývané SMART CITY, sú hodne autonómne a sú jednoúčelové a riešia len daný lokálny problém. Ale dobré SMART CITY by malo byť interdoménované. Ako som spomínal, malo by byť CROSS všetky technológie a malo by umožňovať pospájať tie technológie tak, aby ten výsledok, ktorý očakáva prijímateľ tej služby, v tomto prípade väčšinou občan, plnil ten účel, ktorý potrebuje,“ vysvetľuje pán Radovan Slíž, CEO, OMS LIGHTING.

Moderné inovácie však prichádzajú už aj do komponentov samotných SMART riešení. A sú to práve komponenty, či časti systémov, ktoré sa tak stávajú akoby samostatne sa rozhodujúcimi.

„Výrazná pridaná hodnota týchto technológií spočíva v tom, že dokážeme včas, v podstate v reálnom čase zachytiť ak nejaká technológia má problém, a následne reagovať na to nejakým opatrením alebo respektíve je možné už cez vyššie technológie typu machine learning, deep learning zabezpečiť nejaké samoopravné mechanizmy, ak sa nejedná o hardvérovú chybu, prípadne korekcie, ktoré pomáhajú sa učiť veci, a o tom vlastne tie SMART technológie rovnako sú.“

V bežných životoch sme zvyknutý na to, že technológie nie sú večné. Kazia sa a tiež starnú. No oproti bežným spotrebiteľským technológiám sa však navrhujú na niekoľko násobne dlhšie obdobie životnosti.

„Pohľad na technológie a životnosť má 2 rozmery. Jeden rozmer je ten technologický. Rovnako ako v našich produktoch sa záruky sa hýbu od 7 do 10 rokov. V tom 5 ročnom a 7 ročnom dizajne sa snažíme aj my dizajnovať tie technológie, pretože vieme, že za tú dobu už dôjde k tak výraznému morálnemu postupu tých technológií dopredu, že tá obmena bude viac menej nevyhnutná.“

Rovnako sú tieto profesionálne technológie naddimenzované aj z pohľadu odolnosti voči extrémnym vonkajším podmienkam. Musia totiž prežiť vonku. A tak sa napríklad pri inteligentnom osvetlení, hovorí aj o hraničnej teplote životnosti jeho zariadení, na úrovni až 105 stupňov Celzia. Napriek vyšším nárokom na životnosť však tieto technológie predsa len niečo spája s tými spotrebiteľskými.

„Z pohľadu užívateľa by to malo byť absolútne jednoduché, absolútne intuitívne. Z tohto pohľadu aj my pristupujeme k týmto riešeniam. A samozrejme, tie technológie, tým že majú byť interdoménované, že majú navzájom komunikovať, že sa bude spájať trafika s teplotou, s meteorologickými podmienkami, tak samozrejme tá zložitosť na úrovni tej samotnej technologickej je obrovská,“ dodáva pán Radovan Slíž, CEO, OMS LIGHTING.

Všetko však pomôže aj k rýchlejšej vzájomnej komunikácii technológií. Veď do roku 2025 má celosvetový objem dát narásť až na 163 Zeta bajtov. A to si už vyžaduje naozaj silné SMART zázemie.