Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Inteligentný Svet: Plánovanie Smart City prostredníctvom IoT architektúry

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
18. 6. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Základným stavebným prvkom chytrých miest, ktorý ich posúva opäť o niečo bližšie k inteligencii, je senzor. Získava údaje a prenáša ich cez infraštruktúru. Takýto reťazec internetu vecí však treba poriadne navrhnúť a vymyslieť mu dômyselnú architektúru. Ako by teda mali municipality nad ňou uvažovať? Niečo v tomto smere pre ne mám.

Funkčné a účelné riešenie v rámci Smart City sa nedá vybudovať zo dňa na deň. Je to dlhodobý kontinuálny proces, ktorý si musí obec či mesto dopredu dobre premyslieť a naplánovať jeho nasadenie v jednotlivých fázach.

„Ktoré kroky v akom období treba spraviť na to, aby som sa dostal na tú požadovanú úroveň kvality a služieb, ktoré od toho Smart City očakávam,“ vysvetľuje pán Radovan Slíž, CEO, OMS Lighting.

„A súčasťou tohto prvého kroku by bolo dobré, aby si to mesto skúsilo aj z tých nových technológií niektoré tak pilotne odskúšať, že dobre, ak by som ešte tú novú časť zapojil, tak môže to mať takýto efekt,“ dopĺňa pán Ján Masaryk, MAKERS.

Už počas prvotného zberu dát, ktoré nám pomôžu pochopiť ako mesto alebo obec funguje, sa dá využiť infraštruktúra internetu vecí v podobe rôznych senzorov.

„Napríklad v tej doprave je to vyslovene o tom, že OK, tak dám si, osadím si tri - štyri ulice. Dám si tam počítadlá jednotlivých objektov v tej doprave a spoznám, čo sa mi tam deje. To znamená, tieto senzorické časti sú vstupom do toho pochopenia a neskôr sú zdrojom dát, kde viem už robiť aj nejaké akcie.“

Ak už je existuje predstava o tom, čo sa v samospráve deje a sú k dispozícii aj údaje poukazujúce na problematickú časť, ktorú by Smart City malo vyriešiť, môžu municipality využiť platformu Internetu vecí pre plánovanie. Tá vytvára vizuálnu mapu mesta a digitálnym spôsobom ukáže, ako by mohli riešenia Smart City vyzerať.

„Som schopný napríklad naimportovať zdroje z Excelu, kde mám vydefinovať jednotlivé GPS pozície pre parkovanie, pre svietenie, pre dopravu, pre akékoľvek iné IoT komponenty, ktoré tam chcem mať. Či už je to meranie teploty, vlhkosti alebo iný environment,“ hovorí pán Radovan Slíž, CEO, OMS Lighting.

Digitálny model Smart City zobrazí aj to, ako sa jednotlivé oblasti navzájom ovplyvňujú. Napríklad problém v doprave sa môže týkať aj odpadového hospodárstva. Vizuálna mapa však pomôže i pri plánovaní do budúcnosti.

„Keď viem, že toto je to, čo by som raz chcel mať vybudované, tak to podstatne začnem napĺňať reálnymi zariadeniami na konkrétnom mieste, ale stále je tam možnosť si to preupratať, urobiť inak, keď už vlastne úroveň vedomostí alebo logika potrieb v danom meste sa zmení,“ dodáva pán Radovan Slíž, CEO, OMS Lighting.

Vďaka údajom získaným prostredníctvom architektúry internetu vecí sa tak municipality môžu dozvedieť naozaj množstvo dôležitých informácií pre vlastné plánovanie. A už na začiatku vytvorená sieť rôznych senzorov z Internetu vecí sa dá aj ďalej využívať pri samotnom nasadení projektov Smart City. Nakoniec prispeje tak ku skvalitneniu životov obyvateľov a rovnako aj návštevníkov daného mesta či obce.