Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Inteligentný svet: Ako si nastaviť priority pre Smart City?

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
26. 7. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Mnoho ľudí si ešte pred kúpou softvéru chce jeho funkcie vyskúšať. Jednochudo potrebujú vidieť a vedieť, či im budú jeho funkcie vyhovovať, a to ešte pred tým ako za neho zaplatia. Tento model sa však už dostal aj do Smart City riešení, a tak si mestá a obce môžu na dostupnom pilotnom riešení rovnako vyskúšať, či bude Smart City technológia plniť účel a pomôže riešiť nastolený problém.

Aj keď už dnes viacero miest a obcí rozmýšľa nad zavedením aspoň niektorých technológií z oblasti Smart City, nie každý šéf samosprávy nájde odvahu do riešenia investovať. Na druhej strane je tiež veľa miest a obcí, ktoré celkom nepoznajú rebríček priorít pre zavedenie chytrých technológií. Viaceré konzultačné spoločnosti preto vytvorili elektronický systém, ktorý môže v tomto smere uľahčiť starostom a primátorom rozhodovanie.

„Existuje niekoľko indexov alebo niekoľko metodík, akým spôsobom dokáže mesto samo seba odmerať v rôznych oblastiach. Tých metodík je veľmi veľa, ale s tými dotazníkmi je to v podstate pravda. Súčasťou každej takejto metodiky je nejaký veľmi jednoduchý dotazník, ktorý dokáže veľmi nahrubo to mesto, nazveme, že oindexovať, v jednotlivých kľúčových oblastiach, ktoré mesto zaujíma. A následne potom doplňujúcimi otázkami môže mesto doklasifikovať a porozumieť svojim potrebám. Výsledkom je, nazveme to, index smartifikácie alebo nejaký smart navigátor, ktorý povie akým spôsobom sa to mesto má uberať, aby dosiahlo očakávané ciele,“ vysvetľuje pán Radovan Slíž, CEO, OMS Lighting.

Po analýze vstupov pomocou takýchto moderných pomocníkov sa môžu niektoré požiadavky pre jednotlivé sektory aj prelínať.

„Ten dotazník pomôže pochopiť očakávania toho mesta a môže ho opraviť alebo skorigovať v prípade rozmýšľaní, že akou technológiou vyriešim ten spomínaný problém, ktorý aktuálne v meste riešim. Alebo to môže byť kľudne kombinácia dvoch, kombinácia troch. Ak riešim bezpečnosť, tak niekedy potrebujem riešiť kameru, niekde potrebujem riešiť nejaký zvuk, niekde potrebujem kombináciu a niekde je to možno v kombinácii s osvetlením. Tých možností je samozrejme veľmi veľa a je to veľmi individuálne.“

V ďalšom kroku má samospráva k dispozícii nové moderné nástroje. Okrem iných aj platformu, ktorá jej umožní vytvoriť digitálny obraz mesta.

„Mesto ako keby samo seba digitálne nakreslilo a ukáže predstaviteľom mesta, že takto by som chcelo digitálne vyzerať. A na základe tohto potom sa mesto rozhodne, v tých oblastiach, ktoré si stanovilo ako priority, podnikať ďalšie kroky. To znamená tie šedé guličky alebo šedé body na tej mape zrazu nejakým spôsobom, cez pilotovanie a cez odskúšanie si nejakých drobných častí tej technológie, oživí a začne z nich reálne zbierať údaje.“

Práve vďaka takejto platforme je možné si s nízkymi nákladmi odskúšať fungovanie Smart city riešenia v malej miere a až keď funguje podľa očakávania, sa dá rozširovať. Základným predpokladom modernej Smart city platformy je však to, aby sa do nej dali postupne zapájať všetky čiastkové riešenia, dokonca aj keď ich už mesto malo pred zavedením novej platformy.

„Prointegračný charakter umožní pospájať tieto jednotlivé oblasti na jedno miesto a ukázať tie súvzťažnosti, ktoré z toho vyplývajú. A preto je dobré, keď tá platforma túto možnosť má.“

Každú smartifikáciu v samospráve však treba vnímať komplexne, keďže medzi jednotlivými riešeniami existujú vzájomné vzťahy a väzby.

„Nič neexistuje úplne oddelene jedno od druhého a to isté platí v Smart svete. Či už je to parkovanie vo väzbe na bezpečnosť, lebo tie autá samozrejme je ich dobré mať pod kontrolou. Alebo je tam svetlo s odpadom, keď sa vyvážajú smeti v noci, treba tam samozrejme prisvietiť. To znamená, tie monodoménové riešenia prinášajú benefity, ale môžu byť len obmedzené, ak sa navzájom nekombinujú a navzájom neinteragujú,“ dopĺňa pán Radovan Slíž, CEO, OMS Lighting.

Pri hľadaní správnej Smart city platformy by samosprávy mali zohľadniť aj fakt, že kľúčovým prvkom moderných riešení je dnes už Cloud, teda správa dát a služieb z jedného vzdialeného miesta, ktoré spravujú odborníci mimo samosprávy. Takto sa môžu mestá a obce odbremeniť od IT spravovania Smart riešení a môžu sa naplno venovať svojmu fungovaniu a rozvoju.

Podobné články