Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Inteligentný svet: Systém, ktorý dokáže odhaliť grafity vandalizmus

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
8. 8. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Pre niekoho umenie, pre iných vandalizmus. V mestách a obciach „zdobia“ také grafity dosť veľa múrov a stien. Nie vždy sú však estetické a nie vždy vznikli s povolením samosprávy. Aj preto sa tvorcovia Smart City technológií na Slovensku rozhodli municipalitám v tomto smere pomôcť. Znie to zaujímavo a na svet prichádza antigrafity systém, ktorý dokáže vandalizmus odhaľovať pomocou mikrofónov.

Škody spôsobené takzvaným grafity vandalizmom sú dnes pre samosprávy veľkým problémom. Čistenie tohto „nezvaného“ umenia je vždy finančne náročné a niekedy aj nemožné. Aby sa teda nepochopení umelci nerealizovali na verejných plochách, prichádzajú na pomoc technológie.

„Ide o detekciu zvuku a inteligentnú analýzu zvuku, ktorý vydáva guľôčka pri trasení plechovky s farbou. A samozrejme detekciu a analýzu samotného zvuku, ktorý vydáva striekajúca farba,“ vysvetľuje pán Martin Bunčák, Commend Slovakia.

Na tieto zvuky sa zameriava špeciálny zvukový senzor, ktorý sa môže stať aj súčasťou stĺpov verejného osvetlenia, alebo takzvaných inteligentných stĺpov.

„Citlivosť takého jedného senzora a jeho dosah je rádovo do 40tich metrov. Rýchlosť detekcie je vskutku veľmi veľmi vysoká. To znamená, tá reakcia rádovo je v desatinách sekundy.“

Zvuk zo senzora sa prenáša bezdrôtovo a analyzuje sa. Za všetkým je pritom umelá inteligencia, ktorá sa sama učí zvuky rozpoznávať. Keďže systém funguje v cloude, získava údaje z viacerých senzorov a teda sa aj rýchlejšie učí.

„Presnosť je pomerne vysoká, pretože aj tá audio analýza samozrejme odbúrava zvuky, hluky od okolia. Práve preto tam fungujú tie mechanizmy strojového učenia, aby ten fokus bol vyslovene na charakteristické zvuky, spektrum toho signálu, respektíve úrovne, ktoré zodpovedajú presne tým zvukom.“

Po analýze zvuku a pozitívnom odhalení vandalizmu je následne možné spustenie niektorého z určených scenárov.

„Či už je to automatická aktivácia hlasového oznamu pre odstrašenie prípadného vandala alebo je to samozrejme aktivácia kamerového systému, s nastavením pozície príslušnej kamery, zosnímaním vandala. Alebo môže ísť o aktiváciu osvetlenia.“

Problémy s grafitmi majú aj na rakúskych železniciach, a tak sa práve tam spúšťa pilotná prevádzka systému. No rozhodne sa cez slovenských vývojárov dostanú k riešeniu aj naše mestá a obce.

„Uvedená technológia je plánovaná takisto ako jeden z komponentov pre systém a platformu CitySys. Čiže inštalácia a integrácia týchto akustických senzorov do stĺpov verejného osvetlenia, do multifunkčných inteligentných stĺpov, je plánovaná,“ dopĺňa pán Martin Bunčák, Commend Slovakia.

I technológie môžu teda pomáhať pri odhaľovaní grafity vandalizmu. Rozhodne by si však mali anonymní kvázi umelci uvedomiť, že nie každé miesto slúži pre vyjadrovanie ich kreativity. A na druhej strane sa môžu mestá a obce pokúsiť vytvoriť istý komunitný priestor, kde by sa myšlienky tejto skupiny dali legálne zhmotňovať.