Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Inteligentný svet: Systém pre monitorovanie odpadových nádob a kontajnerov

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
19. 9. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Je to tak, ešte stále máme na Slovensku v jednotlivých mestách a obciach pomerne dobré podmienky, v súvislosti s vývozom odpadu. Väčšina samospráv vyberá paušálny poplatok, a tak mnohí plnia kontajnery aj doslova do prasknutia. Vo svete je to však už aj inak. Na mnohých miestach sa platí podľa toho koľko odpadu vyprodukujete. Aby teda ľudia dokázali za takéto služby spravodlivo platiť, musí byť všetko spravodlivo zaznamenané. Napríklad aj pomocou technológií.

Odpadové hospodárstvo patrí stále k prioritným oblastiam samospráv. Väčšina z nich, aj na Slovensku, pritom stále bojuje s triedením. Len správne triedenie dokáže potom zabezpečiť ďalšiu využiteľnosť a recykláciu. Do popredia sa však dostáva aj oblasť monitorovania kontajnerových nádob. Talianski vývojári sa rozhodli v tomto smere využiť známu technológiu.

„Discovery mobile je riešenie, ktoré sleduje zbieranie a zvoz odpadu. Je to založené na technológii RFID, ktorá používa takéto samolepiace odolné čipy s anténami, ktoré komunikujú na rádiových frekvenciách. S takýmto čipom priradíme identifikáciu každému kontajneru. Môže to byť na akejkoľvek smetnej nádobe, ale aj na vreciach s odpadom,“ vysvetľuje pán Luca Fonti, manažér, PARTITALIA.

Ku každému čipu je v databáze priradené meno majiteľa. Okamžite je tak identifikovaná domácnosť, ktorá odpad vyprodukovala. To všetko zabezpečuje pracovník komunálnych služieb priamo v teréne.

„Vyvinuli sme nositeľnú RFID čítačku, ktorú nosia pracovníci na predlaktí. Počas zvozu odpadu, pri nakladaní a vyprázdňovaní kontajnerov, sa do nej automaticky načítajú údaje, len čo sa priblíži k čipu na kontajneri .“

Pracovník v teréne teda priamo identifikuje majiteľa nádoby pomocou čipu. Následne sa získané údaje prenesú zo zariadenia do cloudu.

„V systéme sa dá prezerať mapa, na ktorej sú miesta, kde bol kontajner vyzdvihnutý, ale aj ďalšie prehľady vrátane toho, koľko kilometrov prešlo smetiarske auto za deň.“

Uvažuje sa aj nad tým, že by sa pri vykladaní odpad automaticky vážil. Tento údaj sa priradil k danému čipu a ľudia budú potom na základe množstva odpadu spoplatnení. Rozhodne už dnes dokáže systém aj na základe GPS údajov poslať štatistiky, koľko krát bol daný kontajner vysypaný. Práve monitorovanie súkromných odpadových nádob môže mať podľa vývojároch aj výchovný účel.

„Teraz, keď budú obyvatelia vedieť, že je niečo monitorované, je zrejmé, že sa začnú správať zodpovednejšie a už sa zrazu zaujímajú aj o triedenie odpadu,“ dodáva pán Luca Fonti, manažér, PARTITALIA.

Nový systém môže teda na základe skutočne vyprodukovaného odpadu a reálnych poplatkov za neho zaviesť akúsi rovnoprávnosť a spravodlivosť pri platení za vývoz odpadu. Ktovie ako by sa však systém ujal na Slovensku. Rozhodne by si mnohí poctivo strážili svoj kontajner, aby ho náhodou nenaplnil niektorý z vynaliezavých susedov. A možno by sme si mali všetci už v obchodoch uvedomiť a vyberať v akom obale daný tovar nakúpime.