Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Inteligentný svet: Prínos elektromobility pre mestá a obce

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
30. 9. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Vedeli ste, že na Slovensku už jazdí niekoľko tisíc áut, ktorým k pohonu pomáha elektrická energia? Aj keď u nás pribúdajú pomalšie, plugin hybrid či elektromobil je dnes vo svete v kurze. Po novom takéto vozidlá zvýšili dojazd a aj u nás už máme hustejšiu sieť nabíjačiek.

To je však dôležitá téma aj pre mestá a obce. Práve na ich území žijú ľudia, ktorí budú podobné služby potrebovať. Ako sme teda na tom s odvetvím elektromobility a kam sa treba posunúť?

Vyzerá to tak, že nastáva vhodná doba na prechod k elektromobilom. Sú rozhodne ekologickejšie a vďaka vývoju sa v dnešnej dobe stávajú efektívne aj z pohľadu jazdy a stávajú sa cenovo dostupnejšie.

„Dnešné autá, ktoré sú na trhu, a ktoré prichádzajú v tomto roku, tak dá sa počítať, že zvládajú 300 kilometrov plus, za akýchkoľvek podmienok,“ hovorí pán Radoslav Markuš, riaditeľ pre elektromobilitu, ZSE.

Elektromobily sa dajú nabíjať prostredníctvom domácej elektrickej siete, no postupne sa na Slovensku rozširuje aj sieť verejných nabíjacích staníc. Keďže sa očakáva nárast elektricky poháňaných dopravných prostriedkov, je potrebné, aby pri budovaní infraštruktúry mysleli samosprávy strategicky.

„Tak, aby zase táto infraštruktúra bola integrovaná už do nejakej existujúcej infraštruktúry. Bavíme sa najmä o väčších mestách, ktoré majú aj verejnú dopravu, kde určite časť tej mobility už dneska je elektrifikovaná, ako sú električky.“

Vďaka nabíjacej infraštruktúre môžu v samosprávach vzniknúť aj projekty takzvanej zdieľanej dopravy elektrických vozidiel, bicyklov či skútrov. Nabíjanie pritom nemusia poskytovať len vyhradené nabíjacie stanice, keďže nabíjačky môžu byť napríklad aj súčasťou verejného osvetlenia.

„Samozrejme musí spĺňať nejaké energetické parametre na to, aby to išlo. Prvé takéto pilotné príklady začínajú vznikať, my sme koncom roka 2018 integrovali a inštalovali 4 takéto nabíjacie body v Bratislave, plánujeme s tým ďalej pokračovať. Chceme to nejakým spôsobom odpilotovať, otestovať a v prípade, že to bude dávať zmysel aj masovejšie nasadiť.“

Je dôležité, aby sa infraštruktúra budovala s ohľadom na budúcnosť tak, aby zvládala maximálne záťaže. V tomto smere môže pomôcť i decentralizácia výroby elektrickej energie, napríklad vo forme fotovoltaiky, no prispieť môžu dokonca aj samotné elektromobily.

„Elektrické autá do budúcna budú znamenať extrémne veľkú výhodu z pohľadu práve odovzdávania ich elektrickej energie do siete. V prípade, že tá výroba nebude v tom čase stíhať, tak toto je nejaký storage, ktorý sa dá veľmi elegantne využiť.“

Mestá a obce môžu využiť viacero spôsobov, ako budú motivovať obyvateľov a návštevníkov pre využívanie elektrických vozidiel.

„Či je to už budovaním ako keby nabíjacích bodov, alebo umožnením budovania nabíjacích bodov, vyhradením nabíjacích miest pre takéto automobily. Alebo aj nepriamou formou práve úľav rôznych daní, poplatkov, prihlasovacích poplatkov, ktoré majú ten akceleračný efekt,“ dopĺňa pán Radoslav Markuš, riaditeľ pre elektromobilitu, ZSE.

K rozvoju elektromobility na Slovensku by mal pritom prispieť aj pripravovaný akčný plán, ktorý počíta i s národohospodárskymi opatreniami v prípade priamych alebo nepriamych dotácií pre elektrické autá.