Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Inteligentný svet: Čo je index urbanizmu a ako pomôže mestám?

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
17. 10. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Nepochybne sa všetci zhodujú v tom, že mestá a obce by mali poznať svoje územie. Možno aj z pohľadu toho, aká je kvalita života v jednotlivých lokalitách. Či to tak je, tak to je otázne. Ale v každom prípade sa na Slovensku tvorí jeden zaujímavý softvérový nástroj, ktorý v tomto smere nielen samosprávam pomôže. Počíta totiž zaujímavý index urbanizmu.

Aká je kvalita života v lokalite, kde chceme bývať? Táto otázka určite zaskočí aj realitné kancelárie. Po novom však pre všetkých, ktorí chcú isté lokality poznať dokonalejšie, pripravujú slovenskí vývojári digitálny index urbanizmu.

„Samotný index urbanizmu je v podstate číselný identifikátor, ktorý hovorí o kvalite bývania ako kvality života v meste alebo teda v mestských častiach. Kvalita života nie je to, ako majú vnútro zariadené, ale ide v podstate o nejaký exteriér alebo teda samotné mesto. Teda pohľad mesta z vonkajších priestorov,“ vysvetľuje pán Peter Augustín, PIXWELL.

Ide teda o komplexný sumár údajov z rôznych oblastí, ktoré sa pomocou dômyselných algoritmov dostávajú do ucelenej podoby indexu.

„Berieme do úvahy viacero kategórií, ako sú napríklad transport, bezpečnosť v meste, životné prostredie, to znamená zeleň, parky a podobne. Takisto berieme do úvahy aj relax, čo sú napríklad športoviská a rôzne iné podujatia v okolí a takisto berieme do úvahy aj služby.“

Každá kategória má v indexe svoju váhu a je vyjadrená percentuálnym pomerom. V rámci nej sa pritom tiež vyhodnocuje viacero faktorov.

„Také životné prostredie, sú tam určité dáta, ktoré meriame alebo teda určité parametre, ktoré berieme do úvahy, atribúty. Z týchto atribútov môžeme povedať, že je tam napríklad hluk, je tam napríklad prach, je tam kvalita ovzdušia.“

K tomuto účelu sa používajú aj zariadenia, ktoré fungujú na systéme IoT. Takto sa do indexu meria aj hluk.

„Tento hluk je meraný pomocou senzorov, ktoré sú implementované klasicky hardvérovo. Tieto senzory sú implementované v klasických lampách, ktoré sú na ulici, ktoré obyvateľ vidí. Na základe tohto sú vyzberané tieto dáta do databázy a následne sa vyhodnocujú, aký tam je počet decibelov.“

Popri údajoch zo systému senzorov sa však vývojári rozhodli do svojich algoritmických modelov zapracovať aj ďalšie dáta.

„Tieto dáta berieme v podstate z verejných zdrojov. Takisto používame mobilné dáta operátorov a takisto využívame verejné, čo sú napríklad Google alebo Open Street Map. Mnohé dáta nám chodia v reálnom čase, teda vieme používateľovi poskytnúť aktuálny index urbanizmu.“

Všetky dáta putujú do cloudu k algoritmom, ktoré ich spracujú, vyhodnocujú a následne si ich používateľ zobrazí v pripravovanej aplikácii s názvom City Performer. Samotná aplikácia si však okrem zobrazovania aktuálneho indexu urbanizmu pripravuje aj funkciu predpovedi, ako sa bude index meniť so zmenami v meste.

„Dáta do aplikácie zbierame neustále. To znamená vytvárame nejakú históriu a na základe tejto histórie vieme presne definovať, ako sa mesto správalo. Do budúcnosti plánujeme modelovanie mesta. To znamená, budeme vedieť presne predikovať, keď sa postaví na nejakom mieste nejaká budova, pridá sa nejaká zeleň, ako sa ovplyvní tento index urbanizmu,“ dodáva pán Peter Augustín, PIXWELL.

Aktuálne pracuje tím na pokrytí Bratislavy ich indexom. Následne sa chcú pustiť aj do Trnavy, Senice a ďalších miest, dokonca aj mimo Slovenska.