Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Inteligentný svet: Hlavné piliere pre budovanie Smart City

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
28. 11. 2019
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Viete čomu všetkému vďačíme za to, že sa z miest a obcí stávajú inteligentné? Sú to senzory? Dômyselné algoritmy? Alebo internet vecí? Čo všetko treba teda na to, aby inteligentná samospráva stála na pevných základoch? Zisťoval som a je toho viac. Tak nech sa páči, tu je môj prehľad.

Aby sa mesto mohlo stať naozaj inteligentným, malo by napĺňať aj viaceré technologické predpoklady. V prvom rade medzi patrí použitie senzorov a zariadení, ktoré slúžia pre zber rôznych druhov informácií.

„Či už to je snímanie videa, zvuku, snímanie teploty, rôznych parametrov ovzdušia, pohybu a tak ďalej. A potom je to druhá vrstva a to je rozpoznávania vzorcov alebo vzorov v týchto dátach. To znamená analýza videa, analýza zvuku, vyhodnocovanie parametrov z ovzdušia alebo pohybu ľudí, vozidiel a tak podobne,“ vysvetľuje pán Milan Zmeko, IoT špecialista, OMS.

Ďalším pilierom Smart City je potom komunikácia zistených hodnôt, teda parametrov, medzi všetkými senzormi a zariadeniami, v rámci ekosystému takzvaného internetu vecí. Dôležitých je pri tom päť hlavných krokov.

„A to je odmeranie toho parametra, za druhé prenesenie, komunikácia toho parametra na nejaký server, jeho uloženie, jeho analýza a potom nejaká akcia, ktorá je vyvolaná tou zmeranou hodnotou.“

Vďaka vývoju technológií dochádza i k celkovej miniaturizácii zariadení. Tie sa tak už zmestia aj na miesta, kde sa to predtým nedalo alebo ich vieme uložiť na jedno miesto aj viacero naraz. Vyššiu úroveň kontroly, bezpečnosti a kvality služieb by pritom zariadeniam mala poskytnúť IP adresa šiestej generácie.

„Už pred pár rokmi sme vedeli, že IP adries 4. generácie je málo a dnes, keď je predpoklad iba na Slovensku, že v najbližších pár rokov pribudne niekoľko miliónov zariadení, tak potrebujme tých adries naozaj mať dostatok.“

Je zrejmé, že riešenia Smart City potrebujú aj dostupnú zásobu elektrickej energie, s požadovaným výkonom, a preto sa k slovu hlásia i systémy batérií. Dôležitým aspektom v mestách pritom bude aj riadenie identity.

„To znamená sledovanie a rozpoznávanie identity nielen ľudí, ale takisto aj vecí. Aby sme vedeli, ktoré konkrétne zariadenie, kde je, aké má oprávnenie, čo môže a nemôže robiť.“

K rozvoju inteligentných miest prispievajú tiež telekomunikácie, ktorých siete budú spĺňať vyššie nároky na rýchlosť, kapacitu a dostupnosť. V budúcnosti nás tak čaká napríklad sieť 5G, ktorá by mala spĺňať požiadavky i pre autonómne vozidlá.

„Ďalej máme inteligentné počítačové systémy, keď ich takto vo všeobecnosti nazveme. Sú to rôzne cloudy, výpočtové metódy, low-co computing, cloud computing, všetky tieto veci budeme potrebovať správne nakombinovať, aby technológie v Smart City správne fungovali.“

Spolu so Smart City rastie aj dopyt po rôznych samoučiacich algoritmoch, a to teda naznačuje aj vzostup takzvanej dátovej vedy.

„Do popredia prichádza takzvaná cross doménová analytika, čo znamená, že kombinujeme dátové zdroje alebo informácie z rôznych zdrojov do jedného a snažíme sa v nich nájsť nejakú pridanú hodnotu pre mesto.“

Ďalším predpokladom úspešného projektu Smart City je použitie umelej inteligencie, neurónových sietí a algoritmov strojového učenia.

„Ak niekde umiestnime napríklad mikrofón, tak vieme vyhodnocovať, či na ulici niekto kričí o pomoc, alebo či tam došlo k nejakému výstrelu a tak podobne,“ dodáva pán Milan Zmeko, IoT špecialista, OMS.

Aby však všetky implementované technológie zapadli do seba a boli schopné vzájomne komunikovať, je potrebné riešiť aj ďalší dôležitý aspekt a tým je štandardizácia. Vďaka nej bude potom v budúcnosti i jednoduchšia integrácia nového riešenia k už jestvujúcim technológiám. Podčiarknuté, sčítané, všetky spomenuté oblasti patria k vytvoreniu pevných základov chytrých miest a rozhodne prispejú k ľahšiemu budovaniu inovatívnych projektov.