Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

IBM Smarter Cities: Monitorovanie Minneapolisu

IBM Smarter Cities: Monitorovanie Minneapolisu
Autor:
Alžbeta Harry Gavendová
Zverejnené:
4. 7. 2014
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

V americkom meste Minneapolis využíva spoločnosť IBM technológie Smarter Cities – tie slúžia na moderné vyhodnocovanie a analýzy všetkých dát, ktoré sú dostupné z jednotlivých častí mesta. Cieľom je zlepšenie kvality života obyvateľov.

Po Chicagu prišiel s monitorovaním mesta i Minneapolis. Viac ako 1,250 dôležitých ukazovateľov neustále sledujú predstavitelia mesta. Ukazovatele vravia o tom, či mesto napĺňa svoje vytýčené ciele z oblastí ako ekonomický rast, do akej miery tento rozvoj dosahuje očakávania obyvateľov. Neustále sa monitorujú činnosti, napríklad opravy výtlkov na uliciach, práce v prospech dopravy v meste, odpratávanie snehu, ale aj projekty pre zaistenie lepšej bezpečnosti obyvateľov mesta.

Základom pre takéto monitorovanie sú inteligentné technológie spoločnosti IBM. Tie majú zároveň na starosti i analýzu objemu veľkého počtu dát, na čo sa využívajú sa Big Data nástroje. Predstavitelia mesta môžu tak robiť lepšie rozhodnutia, pretože majú takto k dispozícii všetky potrebné minulé i budúce potreby Minneapolisu.

Prostredníctvom cloudu, poskytuje IBM softvér Intelligent Operations. Softvér umožňuje zamestnancom mestských firiem a organizácií prístup k najnovším analytickým nástrojom. Tie nielen pomáhajú pri riešení rôznych situácií, ale zároveň robia prehľad aj o súvise medzi jednotlivými udalosťami v meste.

Pomocou IBM technológií môže mesto účinnejšie bojovať aj so zločinom. Monitoruje totiž vývoj kriminality v meste i analyzuje dôvody jej vzniku. Polícia tak vie posilniť na kritických miestach hliadky.

Celkovým výsledkom má byť uľahčenie rozhodovania pre samosprávu mesta pri rôznych otázkach riadenia mesta. A budú mať i spätnú väzbu na svoje rozhodnutia.