Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

DCOM zrýchli a zjednoduší služby samospráv pre obyvateľov – 1. časť

Autor:
Roman Mališka
Zverejnené:
7. 12. 2018
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Rozhodne dnes platí, že žijeme v digitálnej dobe. No a tá by mala okrem iného priniesť aj zjednodušenie našich životov i z pohľadu byrokracie. V tomto smere sa už v roku 2016 spustila prevádzka informačného systému DCOM, ktorý prostredníctvom digitalizácie pomáha spomínanú byrokraciu odstrániť. Vďaka nemu sa zrýchľujú a zjednodušujú služby samospráv pre obyvateľov miest a obcí. Ako systém pomohol spoločnosti sa dozviete aj z nášho seriálu, ktorý zároveň vysvetlí aj jeho funkcionality a ukáže i technologické pozadie.

Určite ste už viacerí zažili situácie, v ktorých ste chceli na miestnom úrade vybaviť napríklad daň za odpad alebo poplatok za psa a práve ste sa netrafili do úradných hodín. Možno ste sa museli vrátiť aj viac krát, prípadne vám dotyčný úradník nevyhovel kvôli chýbajúcim podkladom alebo sa objavila chybička pri vypĺňaní. Väčšinu z takýchto ľudských nedokonalostí by však malo riešiť nasadenie služieb informačného systému DCOM – čiže Dátového centra obcí a miest.

„Hlavnou výhodou je zdieľanie údajov, čím sa odstraňuje chybovosť, či už na strane občanov alebo aj pracovníkov na obciach, ale aj šetrí čas. Ďalšou výhodou je možnosť práce na diaľku. To je výhoda pre občana, ale samozrejme aj napríklad pre starostu, ktorý sa pohybuje v teréne a má možnosť vybavovať agendu svojej obce alebo mesta kdekoľvek a kedykoľvek. Výhodami pre štát napríklad sú kumulácie údajov samosprávy napríklad za oblasť miestnych daní,“ vysvetľuje pán Adrián Belánik, výkonný riaditeľ, DEUS.

K dispozícii je už dnes 138 elektronických služieb pre občanov, od podania priznania k dani z nehnuteľnosti, cez registráciu psa, až po prenájom hrobového miesta. Občan si môže svoju žiadosť jednoducho podať priamo z pohodlia obývačky.

„Na to aby vedel občan vybaviť svoju komunikáciu so štátom elektronicky, potrebuje elektronický občiansky preukaz, aktivovanú schránku a aktivovanú komunikáciu z verejnou mocou,“ dopĺňa pán Adrián Belánik, výkonný riaditeľ, DEUS.

Elektronické služby sú prístupné cez webový portál Slovensko.sk alebo cez prepojený portál Dcom.sk. Samotný DCOM vďaka cloudovému riešeniu prispieva k zrýchleniu práce zamestnancov na obecných a mestských úradoch. Tí tak majú ľahký prístup k dátam z 9tich štátnych registrov, ako je napríklad aj kataster, či sociálna poisťovňa. Získané údaje od občanov však prinášajú pridanú hodnotu i samotným samosprávam.

„Dáta, ktoré majú k dispozícii im môžu pomôcť k lepšiemu manažovaniu mesta a obce. V súčinnosti so strategickými plánovacími dokumentmi, ako je napríklad územný plán, ako je program hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Nastavovať procesy v školstve, sociálnych veciach, v životnom prostredí a tak ďalej,“ hovorí pán Milan Muška, výkonný podpredseda, ZMOS.

Zdieľaný prístup k dátam v systéme DCOM zlepšuje i vzájomnú spoluprácu miest a obcí na Slovensku, čo môže prispieť v budúcnosti napríklad k lepšiemu vyberaniu daní.

„Napríklad pri odhaľovaní daňových únikov pri platbách z dane z nehnuteľnosti, pretože budú si vedieť konsolidovať tieto údaje, navzájom porovnávať a nebude môcť daňovník jednoducho uniknúť.“

Potenciál systému Dátového centra obcí a miest však dokážu starostovia a primátori využiť aj na ďalšie účely.

„V susednej obci, alebo v inom meste tej istej veľkosti ako som ja, vybudovali park alebo spravujú park meter štvorcový za takúto hodnotu. U mňa je to toľko, prečo? A budú vedieť analyzovať aj takéto procesy,“ dodáva pán Milan Muška, výkonný podpredseda, ZMOS.

Po spustení pilotnej fáze projektu DCOM, v roku 2014, sa už na začiatku do neho pridalo zopár obcí. Systém dnes beží na plné obrátky, a tak jeho výhody využíva až 71 percent samospráv na Slovensku.

„V tomto roku bolo spracovaných približne 1,6 milióna podaní a rozhodnutí. Samozrejme neustále sa vyvíja, ale tieto čísla potvrdzujú, že sa stáva bežne používaným systémom či už na obciach alebo aj z pohľadu občanov alebo iných úradov v Slovenskej republike,“ uzatvára pán Adrián Belánik, výkonný riaditeľ, DEUS.

Systém elektronických služieb samospráv funguje v približne 2 100 obciach a pracuje v ňom takmer 10 000 používateľov na úradoch. Stále je však ešte dosť samospráv, ktoré podobný komfort svojim obyvateľom nepriniesli. Rozhodne je teda čas sa zamyslieť nad tým, ako ľuďom aj v tomto smere vyjsť v ústrety a využiť dostupné riešenia.

Podobné články