Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

DSA zavádza novodobú výučbu na stredných odborných školách

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
22. 12. 2020
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Budúcnosť je v mnohých odvetviach spojená aj s pojmom Priemysel 4.0. Vo všeobecnosti má priniesť viac automatizácie a ľudí odbremeniť od náročnej práce. S tým však vzniknú väčšie nároky aj na IT schopnosti začínajúcich študentov.

Deutsch - Slowakische Akademien sa preto rozhodla budovať po Slovensku inovatívne školy s technológiami z praxe. Mnohým žiakom sa tak splní detský sen dostať sa bližšie k robotom či k virtuálnej realite.

Trnava, Nitra a Trebišov. Tieto tri mestá spája okrem iného aj to, že na svojom území hostia novodobé moderné stredné odborné školy. V rámci nich sa žiaci vzdelávajú tak, aby boli plne pripravení aj na Priemyselnú revolúciu 4.0.

„Učia sa programovať veľké stroje, vedia nastavovať linky, ktoré na seba nadväzujú. To znamená, ten počítač je pre nich to, čo má, čo majú v ruke, čo je im blízke. Pre tých mladých ľudí je to niečo záživné. To znamená, vieme ich takto skôr osloviť. Vieme im ponúknuť vzdelávanie inou formou, vieme priniesť kreativitu do vzdelávania,“ vysvetľuje Marek Nikel, predseda predstavenstva, DSA.

Školy zamerané na praktické technologické vzdelávanie pritom už spolupracujú s viacerými nadnárodnými spoločnosťami, ktoré mladých odborníkov vítajú s otvorenou náručou.

„Naša stratégia korešponduje so záujmami a potrebami investorov, tých, ktorí sú v regióne, či je to či je to západné alebo východné Slovensko. A my vieme zabezpečiť také vyučovanie, aké oni vlastne potrebujú,“ dopĺňa Marek Nikel, predseda predstavenstva, DSA.

Aby sa žiaci na jednej zo škôl DSA, v Nitre, dokázali plnohodnotne pripraviť na pracovný svet v továrni, vytvorila akadémia v školských priestoroch reálne prostredie továrne v zmenšenej podobe.

„Technológie sú najmodernejšie, zamerané na klasické či už obrábanie, to je konvenčné stroje, čiže sústruženie, frézovanie, ďalej je to CNC obrábanie. Čiže to je ten vyšší level. S tým, že každý jeden žiak má možnosť si naprogramovať akúkoľvek súčiastku. Robí vlastne v 3D priestore, kde tú súčiastku si zhotoví, aby mal lepšiu predstavivosť. Následne si ju prenesie vlastne do samotného stroja a tam si ju potom tým pádom vyrobí,“ hovorí Ján Viderňan, SSOŠ Polytechnická DSA, Nitra.

No nielen obrábacie stroje si už dnes vyžadujú zručnosť a na druhej strane aj schopnosti programovania. V rámci Priemyslu 4.0 nebude totiž ničím nezvyčajným stretnúť sa v prevádzkach s robotmi.

„Každý jeden žiak sa musí najprv naučiť ovládať ten stroj. Čiže postupne prechádza od toho základného ovládania, a potom postupne prechádza k tomu programovaniu. Samotné programovanie je vlastne proces riadenia toho daného stroja alebo toho robota.“

Ďalším pilierom praktického vyučovania sú aj simulátory výrobných liniek, na ktorých si môžu žiaci zdokonaliť svoje zručnosti v poznávaní laserového merania a tiež v oblasti pneumatických a hydraulických technológií. Aj súčasťou automatickej linky sú pritom roboty.

„Tento robot pôsobí ako manipulátor, čiže on vlastne na základe príkazov toho, čo naprogramuje, dokáže premiestniť tú súčiastku, niekde ju vložiť a na základe toho aj zložiť nejaký už hotový dielec.“

Aby toho v modernej technologickej škole nebolo málo, výučba cudzích jazykov funguje pomocou virtuálnej reality. Žiaci sa tak môžu, nielen v čase pandémie, vzdelávať inovatívne na diaľku.

„Vyučujúci má naprogramované prostredie, v ktorom komunikuje jednak so žiakom, vidí tam vlastne osobu, ktorá je v tom virtuálnom svete a na základe toho ona komunikuje s ním,“ dodáva Ján Viderňan, SSOŠ Polytechnická DSA, Nitra.

Kým z Nitry vychádzajú do praxe šikovní mechanici a mechatronici, v Trebišove sa k svojmu remeslu dostávajú technici vo vodárenskom priemysle.

„V Trebišove máme vybudovanú aj vodárenskú halu kde tie potrubia, ktoré sú pod zemou, sú nad zemou. To znamená vrátane čerpadla, vrátane tlakových nádob. Ale samozrejme máme tam vybudovaný veľký Polygón. To znamená potrubia pod zemou, kde dokážeme simulovať chyby, kde dokážeme vlastne naprogramovať poškodenia tých rúr,“ hovorí Marek Nikel, predseda predstavenstva, DSA.

Aj keď na prvý pohľad vyzerá toto povolanie veľmi jednoducho, v novodobom ponímaní si vyžaduje znalosť technológií, programovanie čerpadiel a dokonca sa tu k slovu opäť hlásia aj roboty.

„Tie roboty fungujú už dnes v potrubiach, vedia opravovať tie potrubia. Vieme pracovať s kamerovými systémami v tých potrubiach. A toto je to, čo ich tak zaujíma, tých mladých, že už to nie je v blate, ale práve s tými s tými novými technológiami,“ uzatvára Marek Nikel, predseda predstavenstva, DSA.

Priemyselná revolúcia 4.0 si nepochybne vyžiada nových a šikovných odborníkov. Aj preto môže byť pre mnohých mladých ľudí viac ako zaujímavé získať novodobé znalosti, a to aj prostredníctvom štúdia v sieti inovatívnych stredných odborných škôl.