Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Digitalizácia školstva umožní vyučovať na diaľku dokonca aj telesnú výchovu

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
4. 3. 2021
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Covid-19 výrazne ovplyvnil fungovanie škôl, no vyzerá to tak, že sa už postupne dostávame k tomu, aby sa žiaci vracali do tried. Nie každý, keďže je to dobrovoľné. A tak dnes namiesto prítomnosti svojho dieťaťa v triede, montujú niektorí rodičia do tried vlastnú webovú kameru, aby dieťa vyučovanie aspoň sledovalo. Takéto riešenia, doslova „na kolene“ a bez bezpečnostných prvkov, však dokáže plnohodnotne nahradiť aj pripravovaný systém digitalizácie v školstve, ktorému môžu pomôcť inovatívne zariadenia a tiež metodiky pre vzdelávanie od šikovných Slovákov.

Pandémia Covid-19 zamiešala karty aj v školstve. Keďže žiaci zostali doma, riešením bolo síce vzdelávanie cez internet, no stopercentne na neho nebola pripravená ani jedna strana. Postupne sa tak s digitalizáciou výučby zoznamovali deti, ale aj učitelia. Nepochybne však práve táto pandémia posunula rýchlejšie vpred aj pripravovanú digitalizáciu v oblasti školstva.

„My za tých desať mesiacov sa snažíme predpripraviť rôzne projekty. Tým prvým boli rôzne informačné portály ako „učíme na diaľku“, EDU TV, kde nahadzujeme jednotlivé videá, ktoré majú pomáhať školám. Budeme spúšťať rôzne inkluzívne vzdelávanie, rôzne športové vzdelávanie v rámci tohto smeru, ale aj environmentalistiku a ďalšie témy, ktoré by sme chceli prezentovať takýmto spôsobom. No a v konečnom dôsledku tá digitalizácia pre nás je aj po tej stránke komponentov, ktoré chceme dodávať do školy,“ hovorí Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Základnou podmienkou digitalizácie na školách a v domácnostiach je však samozrejme plnohodnotný internet.

„Dostupnosť, napríklad aj našej 4G siete, je niekde na úrovni viac ako 97 percent populácie. A už samotná konektivita siete 4. generácie dávaa veľmi dobré predpoklady na vzdelávanie, digitálne vzdelávanie, digitálu prácu, vôbec vlastne digitálnu komunikáciu. S príchodom 5G sietí, ktoré sú doslova akoby na prahu, tie ešte optimálnejšie dokážu využiť frekvenčné pásma práve v prospech rýchlosti a latencie. Čo bude veľmi dobré práve na interaktivitu aj v súvislosti s digitálnym vzdelávaním,“ vysvetľuje Igor Tóth, generálny riaditeľ, O2 Slovakia.

No a k internetu nesmie chýbať ani fungujúca hardvérová výbava. V podstate kamera s vysokým rozlíšením a mikrofón, ktorý dokáže reprodukovať zrozumiteľný zvuk. V tomto smere by mohol pomôcť aj komunikačný systém Webex, ktorý si prináša viaceré inovácie. A jedna z nich by mohla posunúť vpred aj dištančnú výučbu hry na hudobný nástroj.

„Nechceme sa obmedzovať na isté typy zariadení, skutočne od smartfónov, až po veľké teleprezenčné systémy a dokonca aj viacerých iných výrobcov, vieme veci integrovať do našej platformy, aby to mohlo fungovať. Okrem kvalitného zvuku a obrazového prevedenia, Webex prináša mód, takzvaný music mód - prenášanie hudby. Je to špeciálny režim, kedy sa skutočne približujeme k hodnovernému zvukovému prevedeniu. Druhá vec je, v triedach býva často ruch, klopotanie s prstami a akékoľvek pohyby a tak ďalej. Je tam ďalšia vlastnosť, ktorá je zaujímavá, a to je rušenie takýchto ruchov – noise cancelation,“ hovorí Marián Puttera, riaditeľ pre verejnú správu, Cisco Systems Slovakia.

Výrobca Cisco podporil svoju komunikačnú platformu aj hardvérovými zariadeniami. Vďaka tomu dokáže napríklad učiteľ prenášať ku všetkým žiakom nielen vizuálne učivo, ale zároveň aj digitálne kresliť na tabuľu.

„Prinášame možnosť učiteľom učiť v triede, mať teleprezenčné systémy v školách. A tie nám dávajú tú možnosť, že snímajú celý ten priestor so všetkým, čo tam je, prevedenie tej triedy, ktoré žiak pozná. Ale keď je doma, tak na tom počítači, ktorý má pred sebou, on tú triedu vníma. Vidí pohyb svojich spolužiakov, vidí, čo sa deje na tabuli, vidí, čo rozpráva pán učiteľ a on síce je doma, nemá z toho taký stres, a vie sa aktívne zapájať,“ dodáva Marián Puttera, riaditeľ pre verejnú správu, Cisco Systems Slovakia.

V neposlednom rade je navyše systém aj poriadne zabezpečený, na rozdiel od rôznych domácich web kamier rodičov, ktoré montujú v triedach a dávajú tak šancu rôznym kriminálnikom a hackerom, aby sa cez ne na ich deti pozerali.

Popri hardvéri je však digitalizácia v školstve založená predovšetkým na osnovách, ktoré budú fungovať aj v počítačovom svete. Významným krokom je preto aj novodobá digitálna telesná výchova, za ktorou stojí Športová akadémia Mateja Tótha.

„My si uvedomujeme, že pohyb detí je momentálne veľmi malý, a že treba s tým niečo robiť. Vďaka technológii, vďaka tomu, že máme vypracovanú metodiku, tak ako máme, tak to bolo relatívne jednoduché napasovať tak, aby mohli tieto cvičenia robiť aj v rámci tých opatrení v rámci triedy. Samozrejme, aby sa zachovala bezpečnosť, aby si nemohli ublížiť. Zameriavame sa na všetky rozvoje schopností. To znamená na silu, vytrvalosť, koordináciu, takisto koncentráciu. Sme zameraní aj na to, aby využili deti tie cvičenia na to, aby sa vedeli koncentrovať. To znamená, cvičíme aj hlavu,“ hovorí Matej Tóth, Športová akadémia Mateja Tótha.

„Ja som rád, že vznikajú takéto projekty, a že budeme vedieť aj telesnú výchovu vyučovať digitálne alebo online smerom k žiakom. Nepotrebujeme mať vždy toho človeka reálne v tej danej miestnosti, ale môžeme aj takýmto online spôsobom alebo digitálnym spôsobom prenášať ten šport, pretože on sa môže diať či už v triede alebo napríklad aj doma. A budeme vymýšľať a podporovať rôzne ďalšie takéto varianty,“ dopĺňa Branislav Gröhling, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

No nie je to len o deťoch. Matejov systém vzdeláva a vedie aj trénerov, či telocvikárov, ktorí si tak na radách jeho tímu, zdokonaľujú prácu s deťmi. Postupne by sa tak mohli do digitálneho systému školstva dostávať metodiky z rôznych učebných predmetov. A takéto vzdelávanie vítajú aj zriaďovatelia škôl.

„Dnes vlastne bez digitalizácie, bez možnosti prihovárať sa žiakom cez moderné technológie, neexistuje ani interaktívna forma výučby. Vďaka digitálnym technológiám vidíte toho pedagóga a ten pedagóg s vami komunikuje verbálne aj nonverbálne. Môže robiť kompletné prednášky, výučbu, môže skúšať. Čiže práve táto forma digitalizácie nám pomáha udržať, nemôžem povedať že stopercentnú kvalitu, ale kvalitu, ktorá sa čo najviac blíži k tomu, čo by deti zažívali pri prezenčnom vyučovaní,“ hovorí Jozef Božik, primátor mesta Partizánske.

Systém digitalizácie školstva je teda na programe dňa. No svoje miesto si nájde nielen počas pandémie. Rovnako ho dokáže využiť každé dieťa, ktoré je krátkodobo či dlhodobo mimo školy, aj zo zdravotných či iných dôvodov. Navyše sa prostredníctvom komunikačnej platformy, akou je napríklad aj Webex, dokážu v jednom okamihu dostať k rovnakému vzdelávaciemu obsahu deti, ale aj učitelia po celom Slovensku.