Zabudnuté heslo?
Prihlásenie

Slováci vyvinuli energeticky nezávislé riešenie pre sledovanie kvality vzduchu

Autor:
Lubo Straka
Zverejnené:
20. 6. 2022
Hodnotenie:
Už ste hlasovali.

Možno ste sa tým nikdy nezaoberali, ale viete aký vzduch dýchate? Zvlášť v interiéri. Tak napríklad podľa Svetovej zdravotníckej organizácie žije až 93% detí na celom svete v prostrediach, ktorých znečistenie ovzdušia presahuje odporúčané hodnoty. Aká je teda kvalita vzduchu tam, kde žijeme ? Odpoveď sa snažili nájsť slovenskí vývojári zo Senseir a ich recept na to sa volá Airlyse 100. Analytické zariadenie, ktoré kvalitu vzduchu poriadne prevetrá. Jedno z prvých miest, ktoré technológiu nasadilo, je Partizánske. No a zariadenia sa ocitli práve na školách.

Tam, kde nechodí Slnko chodí lekár. A tam, kde sa nevetrá je zlý vzduch. Jednoduché ľudové múdrosti rozhodne platia v každej dobe.

„Zle vetrané priestory obsahujú vysoké hodnoty CO2-jky, prašnosti a prchavých látok, čo môže zapríčiniť napríklad horšiu koncentráciu žiakov v priestoroch alebo osôb, ktoré sa v nich nachádzajú. Taktiež zvyšujú riziko prenosu baktérií a vírusov,“ hovorí Adam Hedera, generálny riaditeľ, Sense Solutions.

Slovenskí vývojári sa rozhodli, že ľuďom pomôžu zisťovať aký vzduch dýchajú. Aj podľa výsledkov sa totiž dokáže následne každý zariadiť.

„Základom merania je hardvérová jednotka Airlyse 100, ktorá dokáže v reálnom čase merať až 10 rôznych parametrov ako je CO2, prašnosť, prchavé látky, teplota, vlhkosť, barometrický tlak alebo osvetlenie. Všetky tieto parametre v nesprávnych hodnotách ovplyvňujú ľudské zdravie.“

Zariadenie je určené pre interiéry a Slováci celkom zaujímavo vyriešili aj jeho napájanie. Funguje totiž cez solárny panel, ktorý dobíja integrovanú batériu. Pod solárnym panelom je prehľadný displej, ktorý používateľa o všetkom informuje.

„Naša jednotka neustále vyhodnocuje index kvality ovzdušia v interiéri, v skratke IAQ, podľa Svetovej zdravotníckej organizácie. Tento index sa skladá z parametrov ako sú CO2, prašnosť, prchavé látky a vlhkosť vzduchu,“ dodáva Adam Hedera, generálny riaditeľ, Sense Solutions.

Displej zobrazuje aj priamo namerané parametre a ich číselné hodnoty a pre jednoduchosť porozumenia i ikonu v podobe smajlíka. Aj laik podľa toho vie, aký vzduch je v miestnosti.

„Zariadenie posiela namerané dáta v reálnom čase cez bezdrôtovú úzkopásmovú IoT sieť. Odkiaľ ďalej putujú do zabezpečeného cloudu, kde sa dáta ďalej analyzujú a to opäť v reálnom čase,“ hovorí Martin Némethy, technický riaditeľ, Sense Solutions.

V cloudovom systéme na dáta už netrpezlivo čaká platforma sense.io. Sense.io slúži nielen pre monitorovanie, ale zároveň dokáže namerané dáta v reálnom čase aj vizualizovať, v podobe prehľadných grafov.

„Platforma taktiež zobrazuje alarmy a posiela notifikácie, ktoré sa dostanú k slovu pri prekročení hraničnej hodnoty niektorej z veličín. Zároveň sprístupňuje históriu nameraných dát, ktorú možno exportovať v rôznych formátoch, ako xls, csv a podobne,“ dopĺňa Martin Némethy, technický riaditeľ, Sense Solutions.

Zobrazenie všetkých dát má teda používateľ prehľadne na jednom mieste. Všetko je pritom dostupné nielen zo stolného počítača, ale aj z mobilného telefónu či z tabletu. No pri unikátnom slovenskom riešení nič nezostalo len pri pasívnych prehľadoch.

„Celý systém sme navrhli tak, aby dokázal ovládať aj smart zariadenia ako sú klimatizácie, čističky ovzdušia, ionizátory alebo systémy rekuperácie ovzdušia. Samotné čistenie ovzdušia sa nám podarilo týmto spôsobom zautomatizovať aj v miestnostiach alebo budovách, ktoré na to neboli pripravené už pri výstavbe,“ vysvetľuje Milan Vízner, obchodný manažér, Sense Solutions.

Hoci ide o pomerne mladý produkt, Airlyse 100 sa už stihol udomácniť nielen v niektorých zdravotníckych zariadeniach, ale funguje aj v službách mesta Partizánske. Práve tam už majú skúsenosti s digitalizáciou v hybridných učebniach a tentoraz využili ako inovatívne mesto technológie aj pre meranie vzduchu.

„Sme súčasťou regiónu Horná Nitra, ktorý je ťažko skúšaný vďaka ťažbe lignitu, čo je najnekvalitnejšie fosílne palivo. Vďaka spaľovaniu lignitu dochádzalo k tomu najmä počas prevádzkových pokusov, že tu boli 10-násobne prekročené limity koncentrácie oxidu siričitého. To znamená, že bolo ohrozené zdravie občanov a z tohto titulu chceme do budúcna garantovať, začali sme najprv na školách, ale potom aj v iných inštitúciách mesta, že kvalita ovzdušia bude aj v interiéri, ale aj v exteriéri čo najlepšia. V exteriéri už meriame kvalitu ovzdušia a teraz sme išli aj do interiérov. To znamená, že začíname základnými školami a chceli by sme prejsť aj na zariadenia sociálnych služieb,“ hovorí Jozef Božik, primátor Partizánske.

„Zistili sme, že v prípade väčšieho množstva oxidu uhličitého v triede deti začínajú byť unavené, nekoncentrované. Toto zariadenie nám umožnilo zistiť, že je koncentrácia oxidu uhličitého zvýšená a vďaka nemu sme sa naučili napríklad, že vetranie ventilačkami je neúčinné a je potrebné naozaj nárazovo vyvetrať väčším oknom,“ dodáva Juraj Guniš, riaditeľ, ZŠ s MŠ Veľká Okružná – Partizánske.

Slovenské, energeticky nezávislé, riešenie pre sledovanie kvality vzduchu, tak zrejme čaká silná budúcnosť. Už teraz je zrejmé, že dokáže pomáhať v školských aj kancelárskych priestoroch, v reštauráciách, hoteloch a nákupných centrách, ale dokonca aj v nemocniciach a tiež v prostriedkoch verejnej dopravy.